Home About Browse Search
Svenska


Forsman Semb, Joel, 2018. Biosolar roofs i Skåne : gröna tak med solpaneler för en ökad biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
381kB

Abstract

Biosolar roofs är en ganska ny term från ett EU-projekt där solpaneler installeras på gröna tak med varierad växtlighet. Under varma dagar när solpanelerna värms upp försvinner en markant del av energiproduktionen från panelerna. Genom att kombinera solpaneler med gröna tak ökar effektiviteten hos solpanelerna som en följd av att växtligheten kyler ned dem. Utöver detta har gröna tak fördelar som dagvattenfördröjning, renande effekt på vatten och luft, fysiskt skydd för underliggande tak och en ökad biologisk mångfald.

Gröna tak är väldigt aktuellt i och med den förtätning som sker både i Sverige och resten av världen. Samtidigt står vi inför stora utmaningar när det kommer till energiförsörjning, och efterfrågan på hållbara energilösningar blir allt högre. Energiproduktionen från en solpanel är en av de mest hållbara teknikerna som finns idag, men den behöver effektiviseras. En ytterligare aspekt är att solpanelerna behöver täcka en yta, samtidigt som det råder platsbrist i städer. Det är emellertid inte bara i städer som det råder brist på ytor. I Skåne finns god jordbruksmark som bör bevaras för att säkra framtida matproduktion. Regionen är även i behov av att bygga fler bostäder på grund av befolkningstillväxt. Förändringar i odlingslandskapet har lett till stora effektiviserade monokulturer där livsmiljöer för växter och djur försvunnit.

Detta arbete handlar om biosolar roofs och undersöker om det finns användning för biosolar roofs på landsbygden. Gröna tak är intressanta eftersom tomma takytor erbjuder en plats för grönska. Jag kom fram till min frågeställning då jag ville undersöka om det går att använda biosolar roofs som en metod för att öka den biologiska mångfalden på skånska landsbygden.

Resultatet av litteraturstudien visar att Biosolar roofs har potential att gynna biologisk mångfald på den skånska landsbygden. För att avgöra hur effektiva taken är som metod för detta krävs vidare studier. Tekniken inom solenergi behöver utvecklas vidare för att det ska bli ekonomiskt hållbart för verksamheter att övergå till solenergi. Utvecklingen går dock snabbt och solenergin blir allt mer konkurrenskraftig.

,

The term Biosolar roofs originates from an EU-funded project where photovoltaic (PV) panels are installed on green roofs with a variety of plants. When PV panels gets heated during warm, sunny days, the panels lose efficiency. The main argument for combining PV panels and green roofs is to utilize the cooling effect the plants have on the PV panels, which means a higher energy production. Green roofs have more advantages such as storm water management, purifying water and air, protection of the the roofing and increasing biodiversity.

Green roofs is a current topic, and is often discussed as a way to meet some of the challenges which come from denser cities. Meanwhile there’s a great need for more sustainable energy productions. The energy production generated from PV panels is one of the most sustainable technologies today, however, the technology needs to become more efficient than today’s panels. Another issue with PV panels is that they cover a horizontal surface, while there’s a lack of space in denser cities. The lack of space is not only an issue for cities. The region of Scania in southern Sweden is home to some of the best farming land in the country. To secure future food production it’s essential to preserve the farm land. The region is also facing a population growth and increased demand for housing. Changes in the agricultural landscape has led to large scale monocultures where habitats for plants and animals recedes.

This study is about biosolar roofs, and investigates potential uses for biosolar roofs in rural areas. Green roofs are interesting because empty roof surfaces offers a place for green infrastructure. I came up with my research question as I wanted to investigate whether biosolar roofs could be used to increase the biodiversity on the country-side of Scania.

The results from the literature study show there’s potential for Biosolar roofs to be used for increasing biodiversity on the country-side in Scania. However, further studies are required to determine how efficient the roofs are for this purpose. The technology for solar energy needs to develop further to be financially sustainable for businesses to start using solar energy. However, there are great developments within the sector and solar energy is becoming more and more competitive.

Main title:Biosolar roofs i Skåne
Subtitle:gröna tak med solpaneler för en ökad biologisk mångfald
Authors:Forsman Semb, Joel
Supervisor:Palmér, Cecilia
Examiner:Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biosolar roofs, gröna tak, biologisk mångfald, solpaneler, solenergi, pollinatörer, landsbygd, Skåne
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9933
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9933
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Nov 2018 11:33
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics