Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Moa, 2023. Den ”gröna” ambitionen : en granskning av hur greenwashing yttrar sig inom fysisk planering. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Denna uppsats utforskar hur greenwashing yttrar sig inom den fysiska planeringen, med syfte att
synliggöra problemet och på detta sätt förebygga att framtida misstag sker. Till en början undersöks
ämnet övergripande och senare analyseras planeringsprocessen och resultatet av två olika
stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö.
Resultatet av studien tyder på att det finns en problematik kopplat till miljömässiga ambitioner inom
den fysiska planeringen och att en del av denna ligger mycket nära greenwashing. Tendenser till
greenwashing visade sig kunna finnas i olika skeden av planeringen, exempelvis inom
översiktsplaneringen, i projektspecifika plandokument samt visionsbilder. Att vagt underbyggda,
”gröna” begrepp används frekvent inom branschen är en del av problemet, lika så att plandokument
samt visionsbilder lovar mer miljömässiga framgångar än vad resultatet visar. Resultatet visar även
att miljöfördelaktigt arbete gärna får huvudfokus i projekt medan nackdelarna aktivt skyms undan,
vilket kan ge en falsk bild av projektet. I projekten som används som exempel i uppsatsen finnes
tendenser till greenwashing framför allt i jämförelsen av dess miljöprogram (Hammarby Sjöstad)
respektive kvalitetsprogram (Västra Hamnen) och resultatet från verkligheten, där det bland annat
visade sig att miljömål ej nåddes. Resultatet visar också på att det funnits en problematik i att
projekten arbetat med miljökrav som inte inneburit några sanktioner om dessa ej följdes.

,

This essay explores how greenwashing is used in spatial planning, with the aim to highlight the
problem and through this prevent future mistakes. Initially the topic is investigated comprehensively
and later the planning process and results are being analyzed in two urban construction projects,
Hammarby Sjöstad (Hammarby Waterfront City) in Stockholm and Västra Hamnen (Western
Harbour) in Malmö.
The result of the study indicates that there are problems regarding environmental work in spatial
planning, and that some of these are close to greenwashing. Tendencies towards greenwashing were
found in various stages of the planning, for example within the comprehensive planning, in project-
specific planning documents and visualizations. That vaguely substantiated, “green” concepts are
being used frequently in the industry is part of the problem, as are planning documents (and
visualizations) that promise more environmental success than the result shows. The result also shows
that environmentally beneficial work gets a lot of focus while the disadvantages are hidden, which
could give a false picture of the project. In the projects used as examples in the essay there are
tendencies towards greenwashing mainly in the comparison of its environmental program
(Hammarby Sjöstad) and quality program (Västra Hamnen) and the result from reality, where it
turned out, among other things, that environmental targets were not reached. The result also shows
that there was a problem in that the projects worked with environmental requirements that did not
entail any sanctions if these were not followed.

Main title:Den ”gröna” ambitionen
Subtitle:en granskning av hur greenwashing yttrar sig inom fysisk planering
Authors:Johansson, Moa
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Vogel, Nina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbarhet, stadsplanering, marknadsföring, landskapsarkitektur, Hammarby Sjöstad, Västra Hamnen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19215
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19215
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2023 07:46
Metadata Last Modified:06 Jul 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics