Home About Browse Search
Svenska


Ericsson, Hedda, 2019. Att röra sig i staden : en studie om rörelsemönster i staden utifrån fotgängarens perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
703kB

Abstract

How the city is designed affects our decisions. The city's structures affect our movement
and how we choose our path. How do we make these decisions? This essay examines our
movement in the city and on what we bias our decisions on. It appears that the direction
of street and different structures of the city is important when we navigate in the city.
The work also includes an interview study were the subjects were asked to walk a wellknown
path and the questions were asked on the way. Most of the subjects seemed to
think that a pleasant appearance of the chosen streets and the fact that they thought that
the route were the fastest were the most important factors. The social factor also
seemed to be of great importance, which was remarkable. The conclusions that was
drawn was, that there are different types of movement and that this affects our paths in
different ways. Also that the feeling of going in the right direction affects us in our
decisions.

,

Hur staden är utformad påverkar våra beslut i hur vi rör oss. Stadens fasta strukturer formar vår rörelse och tvingarossatt anpassa vart vi går men dock finns det en frihet i att välja vilken väg vi ska ta. Hur rör vi oss i staden och varför väljer vi vissa gator framför andra? Denna uppsats tar genom en litteraturstudie upp hur vi rör oss i staden och vad som påverkar vårt val av väg ur en fotgängares perspektiv. Ur studien framkom det att gatans riktning och struktur verkar vara en viktig faktor för våra val, samt att gatans synlighet verkade påverka hur välbesökt en gata är. Det framkom även att det finns en distinktion mellan olika typer av rörelse och att detta också kan påverka hur vi rör oss i staden.

Arbetet innehåller även en intervjustudie där sex personer intervjuades genom en öppen intervju. Intervjupersonerna gick under intervjun en väg de vanligtvis brukar gå och intervjufrågorna ställdes under tiden. Från intervjuerna framkom det att de flesta ansåg att det var viktigt att gaturummet upplevdes som trevligt men att de framförallt valde sin väg på grund av hur effektiv den var. Det framkom även att den sociala aspekten både kan bidra till att en gata väljs men också väljs bort,vilketvaranmärkningsvärt. Slutsatserna som drogs utifrån arbetet var att det verkar finnas olika typer av rörelse och att dessa på olika sätt eventuellt påverkar oss när vi gör vårt val. Ytterligare en slutsats som gjordes var att det verkar vara viktigt att upplevelsen av att riktningen är rätt och att vi väljer den väg som går i mest rätt riktning utifrån vårt mål.

Main title:Att röra sig i staden
Subtitle:en studie om rörelsemönster i staden utifrån fotgängarens perspektiv
Authors:Ericsson, Hedda
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Osvalder, Linn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:wayfinding, fotgängares rörelse, stadsmiljö, navigering i staden, space syntax, utformning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10704
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10704
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2019 11:58
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics