Home About Browse Search
Svenska


Ljungqvist-Eliasson, Jenny-My, 2015. Utemiljön på Eriksbergs förskola : från idé till färdigt projekt. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Barn och deras relation till, och användning av, utemiljöer ligger till grund för det här arbetet. De har ett annat sätt än vuxna att använda och uppfatta sin omgivning. Där vi ser ett yvigt träd ser de en koja eller en grotta med monster. Det ställer krav på oss vuxna att sätta oss in i deras värld för att kunna ge dem en bra miljö att vistas i.
Med längre vistelsetid inom barnomsorgen och en högre urbaniserings-grad blir gestaltningen av förskolornas utemiljö allt viktigare. Barnen behöver tillräckligt stora ytor för att kunna springa omkring utan att riskera att bli utsatta för olyckor.
Jag har i mitt examensarbete varit en del av processen att bygga en helt ny förskola, där min del har varit att gestalta utemiljön. Min utgångspunkt har varit att göra en utemiljö som inspirerar till lek och främjar barnens hälsa och utveckling. För att kunna gör det har jag studerat forskningsbaserad litteratur om barnens hälsorisker, så som fetma och hög solexponering, samt om deras utveckling, motoriskt och mentalt.
Genom processen har jag fått lära mig hur lagar och regler påverkar hur utemiljön får gestaltas. Jag har också stött på svårigheter att göra barnens behov och synpunkter hörda, då jag inte upplever att intresset för det gröna är så stort i det här sammanhanget. De som arbetar med barnen och som är berörda är inte en del av processen, utan fokus ligger på lokaler och byggnadsteknik.

,

Children and their relationship to and use of outdoor environments form the basis for this thesis. They have a different way of using and understanding their surroundings than adults. Where we see a bushy tree, they see a hut or a cave with monsters. This places demands on us adults to bring us into their world to be able to provide them with a good environment in which to live.
With longer time in childcare and a higher degree of urbanization, the formation of the outdoor environments of preschools is becoming all the more important. Children need sufficiently large surfaces to run around on without the risk of accidents.
I have in my master's thesis been a part of the process to build a brand new preschool, where my role has been to shape the outdoor environment. My starting point has been to make an outdoor environment that inspires playing and promotes the health and development of children. In order to be able to do this, I have studied research-based literature on the health risks of children, such as obesity and great exposure to sun, as well as on their development, motorically and mentally.
Through the process, I have been able to learn how laws and rules affect how outdoor environments may be shaped. I have also encountered difficulties in making the needs and views of children heard, as I do not feel that the interest in green areas is so large in this context. The people who work with children and who are concerned are not part of the process, but the focus is on premises and construction techniques.

Main title:Utemiljön på Eriksbergs förskola
Subtitle:från idé till färdigt projekt
Authors:Ljungqvist-Eliasson, Jenny-My
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Kylin, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:barnperspektiv, förskolegård, utemiljö, projektering, byggprocess, växtval, lekmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4709
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4709
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2015 11:14
Metadata Last Modified:18 Aug 2015 11:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics