Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Louise, 2016. Ätbara växter för stadens grönstruktur : en modell för introduktion av nyttoväxter i Ängelholms stad. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Mer än 80 procent av den svenska befolkningen är bosatt i tätorter. Det är parker och grönytor
som försvinner när tätorterna ska byggas ut för att rymma en växande befolkning. Dessa kan
nämligen inte bara växa ytmässigt för att kollektivtrafik och service ska fungera så bra som
möjligt utan också genom förtätning. Det kan komma att innebära att grönytorna och parkerna
allt eftersom krymper. För att hävda grönområdenas betydelse bör städerna göra de
obebyggda delarna mer attraktiva med viktiga funktioner. Parker som är skapade med
nytänkande och som ger möjlighet för utveckling har visats sig stärka upplevelsen av stadens
utemiljö. Genom att plantera fruktträd, bärbuskar och växter med ätbara delar kan
grönområdena i tätorten bli mer attraktiva. Forskning brukar utgå från tre olika faktorer för en
utemiljö nämligen de ekologiska värdena, de sociala värdena och de ekonomiska värdena.

Genom att erbjuda invånarna i våra tätorter frukt och bär för de som inte har möjlighet att
odla i någon egen trädgård. Kan en odling av dessa växtkategorier bidra till ett friskare liv och
mer kunskap om hur maten produceras och odlas. Dessutom bidrar de till den biologiska
mångfalden. Mitt arbete har sin bas i Ängelholms kommun där politikerna har tagit ett beslut
om att införa fruktträd, bärbuskar och andra växter med ätbara delar i stadens parker, eftersom
det har önskats av medborgare.

Parkingenjören på kommunen önskar ett förslag på hur bärbuskar, fruktträd samt andra växter
med ätbara delar för staden kan introduceras. Det som kommunen önskade var att efter en
inventering av lämpliga lägen ur ekologiskt, ekonomisk och sociala synvinkel, få ett förslag
på lämpliga växtkompositioner och arter för utvalda miljöer i Ängelholms grönstruktur.
Fruktträd, bärbuskar och växter med ätbara delar kan introduceras genom ett koncept som
brukar benämnas skogsträdgård. I en skogsträdgård anläggs planteringen med ätbara växter
med en lund- eller brynlik uppbyggnad där dynamik och succession får ett visst spelrum. Om
skogsträdgården designas på rätt sätt kan den bli i princip självgödslande, självförnyande och
självunderhållande. Den återskapar naturens ekosystem.

Arbetet består av en litteraturstudie och ett inventeringsarbete följt av ett förslag på hur, var
och med vilka arter/sorter som det ätbara kan introduceras i Ängelholms kommun. Tre
introduktionsmodeller för fruktträd, bärbuskar och andra växter med ätbara delar presenteras i
slutet av fallstudien.

Main title:Ätbara växter för stadens grönstruktur
Subtitle:en modell för introduktion av nyttoväxter i Ängelholms stad
Authors:Olsson, Louise
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:fruktträd, bärbuskar, ätbara växter, stadsmiljö, skogsträdgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5514
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5514
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2016 10:27
Metadata Last Modified:05 Jul 2016 10:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics