Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Rebecca, 2020. Tulpaner och krokus för mental återhämtning : en studie om lök- och knölväxters påverkan på restorativa miljöer med Ögårdsparken som referensplats. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Miljöpsykologi är ett område inom psykologiforskningen som behandlar interaktionen mellan människa och miljö; hur vi människor påverkas av miljön runt omkring oss, och hur vi påverkar miljön vi vistas i. Restorativa miljöer är platser som på olika vis hjälper oss att återhämta oss från stress eller mental utmattning. I det här arbetet diskuteras hur geofyter, lök- och knölväxter, skulle kunna påverka en plats utifrån egenskapen som restorativ miljö. I arbetet har Ögårdsparken i Malmö använts som referensplats till vilken ett övergripande gestaltningsförslag tagits fram. Gestaltningsförslaget utgör ett exempel på hur lök- och knölväxter skulle kunna användas i parken. För att diskutera hur gestaltningsförslaget skulle påverka Ögårdsparken som restorativ miljö tar arbetet avstamp i studier gällande hur biodiversitet, färg på vegetation och blomning påverkat andra platser i egenskap av restorativa miljöer. Då resultaten från dessa studier berör andra platser än Ögårdsparken och studierna undersöker andra former av vegetation än geofyter har resultatet av det här arbetet landat i en diskussion om möjliga konsekvenser av införandet av geofyter i Ögårdsparken. Troligt är att lök- och knölväxter skulle få Ögårdsparken att upplevas som mer estetiskt kvalitativ, alltså vackrare, då växterna blommar, vilket i sin tur skulle kunna påverka Ögårdsparken att bli en mer restorativ miljö.

,

Environmental psychology is an area of psychology research that deals with the interaction between people and the environment; how we affect the environment we live in, and how surrounding environments affects us. Restorative environments are places that in various ways help us recover from stress or mental fatigue. In this work, it is discussed how geophytes, bulbous and tuberous plants, could affect a specific environment based on its capacity of being a restorative environment. Ögårdsparken in Malmö has been used as a reference location trough out this work, to which a proposal for a new design has been produced. The design proposal covers how geophytes in the future could be used in the park. To discuss how the design proposal would affect Ögårdsparken as a restorative environment, surveys regarding how biodiversity, color of vegetation and flowering have affected other places as restorative environments, have formed the foundation for the discussion in this work. As the results from these surveys concern places other than Ögårdsparken and the surveys examine other forms of vegetation than geophytes, the results of this work have landed in a discussion about possible consequences of the introduction of geophytes in Ögårdsparken. It is likely that bulbous and tuberous plants would make Ögårdsparken be perceived as more aesthetically preferable as the plants bloom, which in turn could affect Ögårdsparken to become a more restorative environment.

Main title:Tulpaner och krokus för mental återhämtning
Subtitle:en studie om lök- och knölväxters påverkan på restorativa miljöer med Ögårdsparken som referensplats
Authors:Jansson, Rebecca
Supervisor:Fridell, Linnéa
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:geofyt, lökväxter, lök- och knölväxter, blomning, färg, biodiversitet, miljöpsykologi, återhämtning, restorativa miljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16216
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16216
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2020 10:40
Metadata Last Modified:20 Oct 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics