Home About Browse Search
Svenska


Sagemo, Elinor and Söderberg, Karin, 2024. Gröna lekmiljöer : hur kan grönytefaktor och lekvärden samverka på en bostadsgårdar?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Bostadgården ska i den allt mer täta staden rymma flera olika funktioner. I den pågående förtätningen blir utrymmen som kan tillgodose barns behov mindre. Därför är det viktigt att leken kan få rymmas på ytor som inte i första hand är avsedda för lek, exempelvis bostadsgården. Förutom lekvärden bör en bostadsgård kunna tillgodose ekologiska värden som bidrar till biologisk mångfald och ekosystemtjänster. När ytan är begränsad är det viktigt att flera nödvändiga aspekter kan samsas om samma utrymme.
Detta kandidatarbete har genom litteratur undersökt gemensamma nämnare för ekologiska värden och lekvärden. Studier som tagit fram lekvärderingsverktyg för förskole- och skolgårdar samt lekplatser har använts för att undersöka olika sätt att värdera lek. Detta mynnade ut i ett eget verktyg, EkoLek, som är anpassat för att ta hänsyn till både ekologiska värden och lekvärden. Verktyget testades på bostadsgården Kajplats 01 i Västra hamnen, Malmö, där gården förväntades vara en potentiellt god lekmiljö på grund av sin höga grönytefaktor.
Kajplats 01 utvärderades genom ett platsbesök där EkoLek användes som underlag. Utifrån verktyget bedömdes bostadsgården i sin helhet ha relativt få lekvärden. Avsaknad av lekbar vegetation identifierades som en av anledningarna till detta. Samtidigt uppskattades gården ha en rumslig potential för lek. Baserat på dessa förutsättningar ges förslag på hur gården med enkla medel skulle kunna rymma både lek och ekologi.

,

In the increasingly dense city, the courtyard should accommodate several functions. Due to the ongoing urban densification, spaces made to cater for children’s needs decreases. It is therefore important to accommodate for play in spaces not specifically designed for this purpose, such as courtyards. Moreover, courtyards should also be able to accommodate ecological aspects such as biodiversity and ecosystem services. When space is limited, it becomes increasingly important that several necessary functions can exist within the same space.
In this bachelor’s thesis, literature has been used to investigate common denominators between ecological values and play values. Studies that have developed play evaluation tools for playgrounds in public spaces and childcare centres has been used to examine different ways of evaluating play spaces. This resulted in the development of an evaluation tool, EkoLek, customized to take both play value and ecological value into account. The evaluation tool was tested on the courtyard Kajplats 01 in Västra hamnen, Malmö, Sweden, which was estimated to be a potentially good play space due to its high score on the green area index.
Kajplats 01 was evaluated through a site visit where EkoLek was used as a guide. The tool indicated that the courtyard accommodated for relatively few play opportunities. The lack of playable vegetation was identified as one of the main reasons for this. However, the design of the courtyard showed for potential play spaces. Based on these circumstances, simple suggestions are made on how the courtyard could be altered to accommodate for play values in a greater sense, while still maintaining its ecological values.

Main title:Gröna lekmiljöer
Subtitle:hur kan grönytefaktor och lekvärden samverka på en bostadsgårdar?
Authors:Sagemo, Elinor and Söderberg, Karin
Supervisor:Dahl, Caroline
Examiner:Kylin, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:grönytefaktor, Bo01, Västra hamnen, lekmiljö, bostadsgård,, utvärderingsverktyg, planeringsverktyg, EkoLek
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19972
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19972
Language:Swedish
Deposited On:24 May 2024 06:53
Metadata Last Modified:25 May 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics