Home About Browse Search
Svenska


Fossgreen, Yrsa, 2022. Planering för ridvägar : en jämförelse av två Skånska kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
666kB

Abstract

I detta arbete behandlas planering för ridleder utifrån ett kommunalt perspektiv. Fokus ligger på att
jämföra två olika kommuner i Skåne för att på så vis finna likheter och skillnader i planeringen. En
teoretisk bakgrund ger inledningsvis möjlighet till en fördjupad förståelse för ämnet för att sedan
kunna integreras med jämförelsen av kommunerna. De två kommunerna som har studerats är
Hässleholm och Lund.
Syftet var att ta reda på vilka olika relevanta faktorer som finns vid planering av ridvägar i
kommuner. Resultatet visar att detta beror på vilka förutsättningar som finns i kommunen och att
deras tillvägagångssätt för att anlägga ridvägar påverkas av detta. Kortfattat indikerar resultatet att
eftersom Lunds kommun har större befolkningstäthet men tillgången till allemansrättslig mark är
mindre så ökar behovet av planering för ridvägar, medan situationen i Hässleholms kommun är den
motsatta.
Ytterligare en faktor som påverkar möjligheterna för planering av ridvägar är tillgången till mark
samt markägarförhållanden. Om kommunen själv äger marken underlättas planeringen. Men om
annan mark behöver användas kräver detta dialoger och kompromisser vilket kan göra planeringen
för ridvägar mer komplicerad.

,

This work deals with planning for riding trails from a municipal perspective with a focus on
ascertaining information by comparing two different municipalities in Scania to see how they differ
or if they have common approaches in their planning. A theoretical background initially provides
an opportunity for an in-depth understanding of the subject in order to then be able to be integrated
with the comparison of the municipalities. The two municipalities that have been studied are
Hässleholm and Lund.
The purpose was to find out what different relevant factors exist when planning riding trails in
municipalities. The results show that this depends on the conditions that exist in the municipality
and that their approach to constructing riding trails is affected by this. In short, the result indicates
that since Lund municipality has a higher population density but access to public land is less, the
need for planning for riding trails increases, while the situation in Hässleholm municipality is the
opposite.
Another factor that affects the possibilities for planning for riding trails is the availability of land
and who owns the land. If the municipality owns the land itself, planning will be easier. But if other
land needs to be used, this requires dialogues and compromises, which can make the planning for
riding trails more complicated.

Main title:Planering för ridvägar
Subtitle:en jämförelse av två Skånska kommuner
Authors:Fossgreen, Yrsa
Supervisor:Osvalder, Linn
Examiner:Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ridled, planering för ridleder, kommunal planering, friluftsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17642
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17642
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 Mar 2022 08:33
Metadata Last Modified:01 Apr 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics