Home About Browse Search
Svenska


Truelson, Charlotta, 2020. Primula för svenska förhållanden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Primula förekommer i Sverige, men dess existens är inte säkrad. Liksom många andra arter så är Primula hotad. Kunskapen om inhemska arter för plantering i trädgårdar och offentliga miljöer är ofta bristfällig. För att bidra till ökad biologisk mångfald vore det önskvärt med en ökad användning av inhemskt material. Utifrån detta redovisas en sammanställning av de arter som växer i den svenska naturen, med målet att ta reda på hur dessa arter kan etableras i trädgårdar och offentliga miljöer för en ökad biologisk mångfald. Sammanställningen inbegriper en redovisning av varje arts ursprung, utbredning och användningsområde.
Resultatet indikerar att det är möjligt att få dessa växter att etablera sig i trädgårdar och offentliga miljöer, men att detta kräver en ingående analys av varje arts specifika ståndortskrav för att kunna återskapa mikroklimat som liknar de miljöer där arterna väljer att etablera sig i naturen.

,

Primula exists in Sweden, but its survival is far from secured. As with many other species, Primula is threatened to extinction. The knowledge about domestic species for the purpose of garden plantations and public plantations is often inadequate. In order to contribute to an increase of biodiversity, it would be desirable with an extended use of domestic plants. Based on this information, there is a compilation of the species’ natural distribution in Sweden, with the aim of learning how these species can establish in gardens and public plantations for an increase of biodiversity. The compilation includes information of each species regarding origin, geographic distribution and area of use.
The results indicate that it is possible to get these species to establish in gardens and public plantations, but it requires in depth analyzes of specific needs of each species in order to recreate similar living environments as those where the species choose to establish in the wild.

Main title:Primula för svenska förhållanden
Authors:Truelson, Charlotta
Supervisor:Leo, Jonatan
Examiner:Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Primula, Primula nutans, Primula scandinavica, Primula vulgaris, Primula veris, Primula denticulata, Primula farinosa, Primula x polyantha, Primula stricta, Primula elatior, Primula x pruhoniciana
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15398
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15398
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Mar 2020 06:45
Metadata Last Modified:06 Mar 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page