Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Johanna, 2023. Affärsplan för fiktiv projekteringsfirma : utifrån efterfrågan och marknaden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

Detta arbete handlar om att bidra med kunskap till blivande landskapsingenjörer om hur projekteringsbranschen
och dess marknad ser ut i nuläget. För att skapa ett intressant arbete har författaren valt att skriva en affärsplan
till en fiktiv projekteringsfirma. En litteraturstudie utgör början av arbetet för att ge läsaren kunskap om vad en
affärsplan är och dess innehåll. Affärsplanen som skapats har fokus på marknaden och sett till efterfrågan,
konkurrenter, utbud och är ett resultat av intervjuer som gjorts med personer i branschen för att ge en transparent
bild av marknaden i nuläget. Intervjuer har gjorts med ägare och anställda på projekteringsfirmor samt kunder till
projekteringsfirmor. Detta för att få en förståelse både vad projekteringsfirmor idag erbjuder och arbetar med,
samtidigt som intervjuade kunder kunnat berätta om sina krav och önskemål på vad en projekteringsfirma ska
leverera och på vilket sätt. Med hjälp av existerande modeller som verktyg har en affärsplan skapats med
förhoppning om att kunna bidra med kunskap och inspiration till blivande landskapsingenjörer och
projekteringsfirmor.

,

This work aims to contribute knowledge to prospective landscape engineers on the current state of the industry
and its market. To create an engaging piece, the author has chosen to write a business plan for a fictitious design
firm. A literature review forms the beginning of the work to provide the reader with an understanding of what a
business plan is and its contents. The created business plan focuses on the market, taking into account the
demand, competitors, supply, and is a result of interviews conducted with industry professionals to provide a
transparent picture of the market currently. Interviews were conducted with owners and employees of design
firms as well as customers of design firms to gain an understanding of what design firms offer and work with
today, while interviewed customers were able to share their requirements and expectations for what a design firm
should deliver and in what way. Using existing models as tools, a business plan has been created with the hope
of providing knowledge and inspiration to prospective landscape engineers and design firms.

Main title:Affärsplan för fiktiv projekteringsfirma
Subtitle:utifrån efterfrågan och marknaden
Authors:Jansson, Johanna
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:affärsplan, marknad, anläggningsbransch, projekteringsbransch, efterfråga
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19143
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19143
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 08:35
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics