Home About Browse Search
Svenska


Blomqvist, Gustaf, 2006. Alternativa stråbränslen i växtföljden. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
90kB

Abstract

The purpose of this report is to find out which crops, that are good for strawfuel, and can be grown i the area around the city of Lund. The background of this report it that Lunds energy is planning to bild a biofuelheated thermal power station in Örtofta outside of Lund.

I have in the report limited me to the crops hemp, whole crop (triticale), reed canary
grass, elephant grass and jerusalem artichoke. I have through a documentary research
checked the crops, cultivabillity in the south of Sweden, and how they should fit, in the
Scanian crop sequence.

Hemp is an annual crop which probably could manage in the Scanian crop sequence.
Whole crop often triticale because of it´s high yield and low rate of shed seed. Could
also fit into the crop sequence of crop in Scanian. Triticale is annual, and could be
grown at the same kind of fields as used to wheat, whith is why it would be possible to
grow it in Scania.

Reed canary grass is a reedlike grass that is easy grown at most soils. It´s perennial, and should be kept for 10-15 years, then it can yeald 6-9 tons of dry matter/year. Because of its long growing time it´s not suitable in Scania.
Elephant grass is a bamboo like grass that hasn´t been tried out properly in Sweden. It´s
expensive to plant, but it lasts up to 15 years if it´s possible to breed species with good resistance to frost, and with high yields, there could be a point in growing it in Sweden.

Jerusalem artichoke has a potatolike bulb, 2-3m, high tops. It´s a perennial plant, which
can be hard to get rid of once you´ve grown it. The tops can yeild about 12 ton of dry
matter/ha and year.

,

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vad det finns för grödor som kan
användas till stråbränsle i området kring Lund. Grunden är att Lunds energi planerar att
bygga ett biobränsleeldat fjärrvärmevärk i Örtofta utanför Lund.
Jag har i arbetet begränsat mig till grödorna hampa, helsäd (rågvete), rörflen, elefantgräs
och jordärtskocka. Jag har genom litteraturstudier kontrollerat grödornas odlingsbarhet i
södra Sverige och lite hur de skulle passa in i den skånska växtföljden.
Hampa är en ettårig gröda som förmodligen passar in i den skånska växtföljden, detta
tackvare dens goda ogräseffekt och höga produktions förmåga.
Helsäd som oftast är rågvete, detta pga. dess höga skörd och liten drösning, skulle också
passa in i den skånska växtföljden. Rågvete är ettårigt och fungera bra att odla på jordar
som man brukar odla höstvete på, och därför kan odlas i Skåne.
Rörflen är ett vassliknande gräs som växer bra på de flesta jordar. Det är flerårigt och
bör behållas i 10-15 år och kan då producera ca 6-9 ton ts/ha och år. Det passar nog inte
så bra in i den skånska växtföljden pga. Dess långa växt tid gör att det nog inte är en
gröda som passar in i den skånska växtföljden.
Elefantgräs är ett bambuliknade gräs som det inte har gjorts så många försök med i
Sverige. Det är dyrt att anlägga (plantering), men gräset varar i upp till 15 år. Är det
möjligt att förädla fram sorter med bra tålighet mot frost och med hög
produktionsförmåga, kan det finnas ide att odla det i Sverige.
Jordärtskockan har en potatisliknande knöl och blast som blir upp till 2-3 meter hög. Det
är en flerårig växt som kan vara svår att bli av med om man en gång har odlat den.
Blasten har en produktions förmåga på ca 12 ts/ha och år.

Main title:Alternativa stråbränslen i växtföljden
Authors:Blomqvist, Gustaf
Supervisor:Svensson, Gunnar
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2006:3
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stråbränsle, Lund, hampa, jordärtskocka, elefantgräs, rörflen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7735
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7735
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 08:44
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 08:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics