Home About Browse Search
Svenska


Hjertqvist, Sofia, 2006. Tre Högars park : från idéer och önskemål till gestaltningsförslag ur ett hälsofrämjande perspektiv. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

There are plenty of exciting changes being developed in Tre Högar´s Park, which is located in the district of Linero, eastern Lund. A project group representing Linero If, Lugi Tennis and Linero/Östra Torn Health centre, has been created and is responsible for managing a development project of the Park. Their main focus is to create sports, exercise, health-promotion, health-care, recreation and rehabilitation facilities. They view the park area as having great potential and will transform it into a purpose built park for Health and Exercise. There are various authorities involved with and engaged in the scheme; aside from the project group, the municipality of Lund, The sport association of the handicapped and local schools are being consulted.

The purpose of my degree project is to create one design proposal for Tre Högar's Park. It will be based on an inventory of the park, on the wishes and requirements of all the involved parties and will take into consideration of all other aspects that affect the design as well as appropriate literature and research.

My method will include an inventory of the park, a questionnaire investigation, sources of knowlegde and inspiration such as literature, a seminar, interviews and a study visit. During the design process, sketching has been essential in order to solve various problems.

The results of the project show that Tre Högar´s Park in many ways offers ideal conditions for health- promoting activities because of its beautiful surroundings and already existing resource facilities. However, in order to attract people the park must present a variation of places - all with a high security and availability.

In order to get a higher security, large parts of the vegetation have been felled along the walks and around places for activities. The area around Vikingahallen and the playground have become flat and available for everyone. There are a lot of new places for physical activities and social fellowships in the park. You can do different sports and exercises and meet people in the café, for a barbecue, at the pond etc. There are also places and walks for private get-aways. My proposal is based on my own analyses of the park, the questionnaire investigation, litterature and concrete facts that I have received during the project.

However, my conclusions are that a landscape architect has an incredibly important task in creating an attractive and health-promoting environment and that the process of dealing with problems plays a vital part in the actual design. It has been instructive and interesting to work with a real project and I hope that my efforts can be of mayor benefit to the project group in their future work with Tre Högar´s Park.

,

I Tre Högars park i stadsdelen Linero i östra Lund ska
det göras en stor satsning på idrott, motion, friskvård,
rekreation och rehabilitering. En projektgrupp med
representanter i Linero IF, Lugi Tennisförening och
Vårdcentralen i Linero/Östra Torn, står bakom projektet.
Visionerna för området är stora, idrottsverksamheter
såväl inomhus som utomhus ska utvecklas och ett
rehabiliteringscentrum/ “livsstilcentrum” ska skapas. Tre
Högars park ska omvandlas till en motions/hälsopark.
Förutom projektgruppen är bland andra Kultur & Fritid,
Stadsbyggnadskontoret, Park- och naturkontoret,
Skolförvaltningen, idrottsföreningar i området, Handikappades
idrottsförening, LKF och dess hyresgäster m
fl. inblandade, och idéerna och önskemålen kring parken
är således många. För att få hjälp med utformningen av
parken kontaktade projektgruppen SLU Alnarp, som i
sin tur kontaktade mig.
Syftet med mitt examensarbete är att, utifrån platsens
förutsättningar och inblandade parters önskemål, och
med inspiration i litteratur och forskning, göra ett
hälsofrämjande gestaltningsförslag av Tre Högars
park.
Metoden är inventering, enkätundersökning och
kunskaps- och inspirationskällor såsom litteratur, ett
seminarium, intervjuer och ett studiebesök. I gestaltningsprocessen
spelar problemlösning genom
skissning en stor roll.
Resultatet av arbetet visar att Tre Högars park, i många
avseenden, erbjuder idealiska förhållanden för
hälsofrämjande verksamheter med sin natursköna
omgivning och befintliga resurser i form av idrottshall,
skola mm. Men för att parken ska bli attraktiv och locka
människor behöver parken bli trygg, tillgänglig och
kunna erbjuda en variation av platser.
För att parken ska upplevas som tryggare har stora delar
av vegetationen tagits bort, främst utmed gång- och
cykelvägarna och kring speciella aktivitetsytor. Områdena
runt Vikingahallen och lekplatsen har tillgängliggjorts
för alla genom att marken har planats ut
och underlag som asfalt, gummiasfalt och hårt packat
grus och stenmjöl har använts. Inte mindre än tio nya
anläggningar/planer för idrott har kommit till. Dessa är
utspridda i parken och erbjuder besökaren möjligheter
till olika sorters bollspel, konditions-, motions- och
styrketräning. För social samvaro finns, förutom
idrottsanläggningarna, en rad olika mötes- och
samlingsplatser. I anslutning till dessa finns goda
sittmöjligheter, grillplatser, kafé, damm, blomplanteringar
mm. Vill man ha avkoppling och vara för sig
själv finns avskilda rum och gångstråk som erbjuder fina
naturupplevelser. Mitt förslag är baserat på såväl mina
egna analyser av parken som på enkätundersökningen,
litteraturen och på konkret fakta jag fått under arbetets
gång.
Mina slutsatser är att landskapsarkitekten har en otroligt
betydelsefull uppgift i att skapa attraktiva och hälsofrämjande
miljöer och att problemlösarprocessen är en
viktig del av gestaltningen. Det har varit lärorikt och
intressant att jobba med ett verkligt projekt och jag
hoppas att projektgruppen kommer att ha glädje av mitt
examensarbete i sitt fortsatta arbete med Tre Högars
park.

Main title:Tre Högars park
Subtitle:från idéer och önskemål till gestaltningsförslag ur ett hälsofrämjande perspektiv
Authors:Hjertqvist, Sofia
Supervisor:Stigsdotter, Ulrika
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:11
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hälsopark, motionspark, hälsofrämjande, Tre Högars park, friskvård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7323
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7323
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 07:47
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 07:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics