Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Sara, 2021. Från klippt gräsmatta till blommande äng : generella gestaltningsmodeller och platsanpassade koncept för nya ängsytor i Linköpings kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
50MB

Abstract

Fler och fler kommuner har de senaste åren börjat konvertera konventionella gräsmattor till ängsmark, med fokus på att främja vilda pollinatörer. Linkö�pings kommun är en av dessa, som i och med projektet har ställts inför vissa utmaningar gällande allmänhetens acceptans för de nya ängsytorna. Syftet med arbetet är att undersöka hur gestaltningsmodeller kan utvecklas för att höja ängsytornas upplevelsevärden. Genom skiss bearbetas teori och iakttagelser från referenslandskapsstudier, för att mynna ut i modeller som sedan prövas på tre ängsytor i Linköpings kommun. Genom design- och skötselmetoder så som klippta gångar och rum, artberikning, eller tillägg av olika strukturella element kan ängarna troligtvis upplevas som mer omskötta, tillgängliga, trygga eller stimulerande delar av den urbana grönstrukturen.

,

During the last couple of years, an increasing amount of Swedish municipa�lities has started to convert conventional lawns into hay-making meadows in favour for wild pollinators. Linköping municipality which is one of these, has encountered challenges concerning the public’s acceptance for these areas. The aim of this study is to examine how general design models can be developed, to enhance recreational values in the new meadows. Theory and observations from reference landscapes, are processed through sketching and developed into general design models. These are then modified and tested on three example areas in Linköping municipality. Through design and management methods such as mowed paths or rooms, the introduction of new species, or the adding of different structural elements - the meadows could potentially be perceived as better cared for as well as more accessible, safe and stimulating parts of the urban green structure.

Main title:Från klippt gräsmatta till blommande äng
Subtitle:generella gestaltningsmodeller och platsanpassade koncept för nya ängsytor i Linköpings kommun
Authors:Axelsson, Sara
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Larsson, Marie and Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ängar, gräsmatta, biologisk mångfald, tecken på omsorg, vegetationsbyggnad, skiss som metod, prototyper, referenslandskap, gestaltning, meadows, lawn, biodiversity, cues to care, vegetation design, sketching as a method, prototypes, reference landscapes, landscape desig
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17369
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17369
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2021 09:33
Metadata Last Modified:18 Nov 2021 02:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics