Home About Browse Search
Svenska


Bergström, Johan and Johansson, Martin, 2004. Värphöns : påverkar de ekonomin på växtodlingen. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
330kB

Abstract

In this degree project we wanted to investigate if there are any possibilities to get a
higher income from grain growing by giving the grain to hens instead of selling it. We
were also wondering if the manure has any value or if it only cost the egg producer
money.
If the egg producer cultivate his own grain and is able to store it in layer is there quite
much money to earn. Expensive pasture makes it profitability to pay up to 1,35
Swedish crowns for a kilo of wheat. In our calculating we've used calculation from
the company Lantmännen. This high price for grain opens also the possibility to make
a deal with any neighbour if the egg producer is unable to grow his own grain.
From a hen house that holds 20 000 hens comes about 1100 cubic meters of manure a
year. This little quantity doesn't carry the costs of an expensive dung spreader.
Financial the egg producer shall hire that service. It is difficult to decide the manure
value. It depends on which fertilizer you compare with. In this degree project we have
compared the manure with three different fertilizers. We have also interviewed five
egg producers that value the manure different.

,

Bakgrunden till detta arbete har varit att se om det finns någon ekonomisk vinning för en
växtodlingsgård att investera i ett värphönsstall. De frågor som vi belyst är om
spannmålen får något mervärde genom att ge det till hönsen som foder istället för att
sälja den. Vi har också undersökt om gödseln är en resurs eller bara kostnader för
äggproducenten.
Har man tillgång till egen lagringskapacitet som dessutom är salmonellaklassad är det
ingen tvekan om att det går att räkna upp spannmålspriset mycket. Vi har jämfört
lantmännens kompfodermodell där man köper ett halvkoncentrat som sedan kan blandas
med 36 % egen spannmål, gentemot ett färdigt fullfoder. Ekonomiskt visar detta att man
med dagens foderpriser kan betala 1,35 kr/kg för spannmålen. Har man ingen
egenproducerad spannmål visar detta att det alldeles säkert kan finnas någon granne som
borde vara intresserad av att leverera hans spannmål till äggproducenten för ett så högt
pris. Enligt våra kalkyler tjänar äggproducenten även på att köpa spannmål från
lantmännen vid ett normalpris på ca 1,20 kr/kg. Vid ett kilopris på 1,35 kr för
spannmålen krävs det en besättning på 3439 höns för att de extrainvesteringar som krävs
skall förränta sig.
Gödselvärdet har varit svårare att bestämma då många faktorer spelar in. Enligt
intervjuer som vi gjort med äggproducenter menar dessa att gödseln varierar i
näringsvärde beroende på uppfödningssätt och mellan omgångar. Vid frigående
inhysning går gödseln att sälja som ekologisk gödsel men koncentrationen blir lägre
eftersom strömedel blandas in med gödseln.
Ekonomiskt har vi jämfört med tre olika handelsgödselmedel och det framräknade
värdet på gödseln varierar med priserna på handelsgödseltyp. Att investera i en egen
stallgödselspridare bär sig inte vid en anläggning som inhyser 20 000 höns. Från ett stall
i den storleken får man endast ut cirka 1100 kubikmeter gödsel om året och därför ska
man rent ekonomiskt leja in stallgödselspridare vid utkörning av gödseln.

Main title:Värphöns
Subtitle:påverkar de ekonomin på växtodlingen
Authors:Bergström, Johan and Johansson, Martin
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2004:7
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:höns, ekonomiska aspekter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7495
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7495
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2017 11:32
Metadata Last Modified:04 Oct 2017 11:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics