Home About Browse Search
Svenska


Berg, Hanna, 2018. Vegetationen och den upplevda tryggheten : betydande faktorer i den bostadsnära utemiljön. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
772kB

Abstract

Att uppleva otrygghet i den bostadsnära utemiljön är något som kan påverka såväl hälsan som vardagslivet för de boende i ett bostadsområde på ett oönskat sätt. Frågan om vad som orsakar den upplevda otryggheten är komplex och det finns i själva verket inga enkla lösningar på problemet. Flera olika faktorer spelar in och de bakomliggande orsakerna går att härleda till såväl individuella upplevelser som strukturer i samhället. Tydligt är att många av de faktorer som bidrar till en upplevd otrygghet i den bostadsnära utemiljön inte på ett enkelt sätt går att bygga bort. Dock är det möjligt att förbättra de miljömässiga förutsättningarna för att öka den upplevda tryggheten.

En litteraturstudie baserad på den forskning som fram tills idag bedrivits kring trygghetsupplevelser i den bostadsnära utemiljön och den roll vegetationen spelar i sammanhanget utgör grunden för det här arbetet. Några av de vanligaste faktorerna som bidrar till upplevd otrygghet behandlas i arbetet för att sedan diskuteras utifrån frågeställningen om huruvida den upplevda tryggheten i den bostadsnära utemiljön kan påverkas positivt av att vegetation integreras i utformningen av utemiljön. I synnerhet i bostadsområden där vegetation sedan tidigare saknas.

Beroende på kontext och typ av vegetation kan den upplevda tryggheten påverkas såväl positivt som negativt. Ofta beror inte den upplevda otryggheten på varken själva bristen eller förekomsten av vegetation i sig utan snarare på hur den används i den specifika situationen, hur välskött den upplevs, om den bidrar till eller förhindrar en god överblick och känsla av kontroll, om den förbättrar eller försvårar möjligheten att orientera sig i området med mera.

Används vegetationen rätt och i kombination med till exempel bra belysning och andra rumsskapande element finns möjligheten att förbättra den upplevda tryggheten.

,

To perceive a lack of personal safety in residential environments may affect both health and everyday life for the inhabitants in an unwanted fashion. The cause of this perceived lack of safety is difficult to pinpoint and there are no simple solutions to the problem. Several factors play a part and the underlying causes can be traced back to individual experiences as well as social structures. It is clear that many of the factors that causes this perceived lack of personal safety are difficult to solve only by changing the outdoor surroundings. It is however possible to improve the environmental conditions in an attempt to increase perceived personal safety.

This literature study is based on available research on perceived personal safety in the residential environments and on the role vegetation plays in this matter. Some of the more common factors that contributes to a perceived lack of personal safety forms the base for a discussion on whether the perceived personal safety can be increased by the integration of vegetation in the residential environments. Especially in environments where there is a lack of vegetation.

Depending on the context and the type of vegetation the perceived lack of personal safety can be both lessened and increased. Often the perceived lack of personal safety is not caused by the vegetation nor the lack thereof. More significant is how the vegetation is utilized in specific situations, how well the vegetation is perceived to be looked after, if it improves or impairs the ability to overview the surroundings and the feeling of control, as well as if it affects ones ability to orient oneself in a positive or negative way.

The study shows that if used correctly, and in combination with good lighting and other room creating elements, vegetation can be used to improve perceived personal safety in residential environments.

Main title:Vegetationen och den upplevda tryggheten
Subtitle:betydande faktorer i den bostadsnära utemiljön
Authors:Berg, Hanna
Supervisor:Sundevall, Elin
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ökad vegetation, bostadsnära utemiljö, upplevd trygghet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9866
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9866
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2018 10:41
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page