Home About Browse Search
Svenska


Frölich, Ida, 2015. Perennplanteringar i Vellinge kommun : en fallstudie av en kommun med skötseln utlagd på entreprenad. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
25MB

Abstract

Arbetet utgör en fallstudie om perennplanteringar i Vellinge kommun. Kommunen har sedan länge handlat
upp skötseln av utemiljön i tätorten på entreprenad och är generellt nöjda med det utförda arbetet.
Stadsträdgårdsmästaren i Vellinge kommun upplever dock att de har problem med perennplanteringarnas
kondition. I arbetet görs en fallstudie som utvärderar såväl förfrågningsunderlaget, som ligger till grund för
upphandlingen, som platsanalyser av fyra perennplanteringar i kommunen. För att utvärdera konditionen har
jordanalyser samt platsanalyser gjorts som inkluderar kompakteringstest, utvärdering av täckningsgrad och
ogräsförekomst. Även ritningar över planteringarna har, om de funnits tillgängliga, studerats och det
befintliga växtmaterialet har utvärderats med ståndorten och dess förutsättningar i åtanke.
De, i fallstudien, utförda metoderna har innefattat intervjuer med stadsträdgårdsmästaren i Vellinge kommun
samt en representant från entreprenören. Arbetet inleds med en litteraturstudie av perennplanteringar i
offentlig miljö och hur upphandling av funktionsentreprenad fungerar och ställer för krav på de inblandade
parterna. Litteraturstudien tillsammans med intervjuerna och platsanalyserna besvarar ett antal ställda
hypoteser i ett försök att hitta de faktorer som påverkar planteringarnas befintliga skick. De hypoteser som
testas i arbetet är:
- Funktionsupphandlingen i Vellinge kommun är inte tillräckligt detaljerad eller anpassad till
entreprenörens eller utförarnas kunskapsnivå
- Vellinge kommun och entreprenören (NCC) har inte en likvärdig syn på vilket resultat man
eftersträvar gällande till exempel täckningsgrad, skötselkrav och jordförbättring
- Kontrollen av utfört skötselarbete är inte tillräcklig
- Projektörer och anläggare tar inte hänsyn till befintlig terrass eller AMA-rekommendationer vid
projektering och nyanläggning i Vellinge kommun
- Perennplanteringar kräver mer resurser än vad kommunen är villig att betala för
Resultatet visar att förfrågningsunderlaget kan utformas mer detaljerat för att förbättra kommunens möjlighet
att styra entreprenören att nå det önskvärda resultatet som beskrivs i underlagen. Vidare ger det också en
möjlighet för entreprenören att göra en mer noggrann anbudskalkyl som stämmer bra överens med vad det
kostar för entreprenören att nå målen.
I arbetet hanteras även frågan kring hur kontroll av entreprenaden ska utformas och hur frekvent kontroller
ska utföras. Kommunen gör idag kontroller, men dessa skulle kunna förbättras med hjälp av mätbara mål.
Även jämförelser med foton kan underlätta vid kontroll. Foton hjälper parterna att mer konkret kunna
diskutera kring de mål som är satta för de olika skötselprodukterna. Slutligen behandlas frågorna kring
anläggning och skötsel av planteringarna och de faktorer som är viktiga för växternas möjlighet till bästa
utveckling.

Main title:Perennplanteringar i Vellinge kommun
Subtitle:en fallstudie av en kommun med skötseln utlagd på entreprenad
Authors:Frölich, Ida
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Persson, Bengt
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skötsel, perennplantering, funktionsupphandling, Vellinge, entreprenad, kommunal upphandling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4712
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4712
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Landskapsplanering
Deposited On:18 Aug 2015 14:20
Metadata Last Modified:18 Aug 2015 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics