Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Gustav Axell, 2016. Våtmarken i människans tjänst : en studie av våtmarkens vattenrenande och vattenbuffrande egenskaper. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
854kB

Abstract

Vi människor har i alla tider använt oss av våtmarker i syfte att försörja oss. I våtmarker fann man mat, bränsle och vatten. På senare tid har man inom forskningen även upptäckt den potential dessa marker har som renare av vatten. Kväve och fosfor, som idag tillsammans med miljögifter är det största hotet mot Östersjöns välmående, är så kallade beståndsreglerare. Detta betyder att om det finns lite av dem växer växter långsamt och med stora mängder kan växter och framförallt alger skena iväg i sin produktion. Detta skapar problem i naturen då vi släpper ut stora mängder av båda dessa ämnen dels från oss själva genom avföring och viss del avgaser och dels som läckage ifrån matproduktion. Inom matproduktionen släps näring främst ut genom avföring från djurhållning och överdrivet användande av gödsel, både gödsel och konstgödsel. Under 18- och 1900 talen ville man i Sverige få mer jordbruksmark genom att ta bort våtmarker och sänka sjöar som sågs som oproduktiva. I och med detta tog man bort stora mängder våtmarker, framförallt i södra Sveriges jordbruksbygder. När man tog bort våtmarkerna tog man inte bara bort en vattenrenare i landskapet utan också den vattenbuffrande effekt sjöar och våtmarker har. Utan buffertar i ett system sköljer vattnet fortare genom systemet och hamnar i recipienten, slutmålet. Detta kan leda till att städer och tätorter långt nedströms i ett vattensystem lätt översvämmas vid större skyfall. Genom ett skapande av våtmarker kan man föra in dessa funktioner och många fler i landskapet. Detta arbete handlar om hur våtmarkens funktioner fungerar och hur man kan utnyttja dem till samhällets fördel. Främst handlar det om vattenrening och våtmarken som vattenbuffert men det tar även upp aspekter som biogasproduktion, matproduktion/jakt samt biologisk mångfald.

,

We humans have always made use of wetlands in order to provide food, fuel and water. Recently researchers also have discovered the potential of wetland for cleaning wastewater. This paper is about the processes in wetlands, and how we can use them to our advantage. Nitrogen and phosphorous, which today along with environmental toxins are the biggest threat to the Baltic prosperous, are so called population regulators. This means that if there are les of those nutrients plants grow slow and large amounts can make plants and especially algae soar in its production. This is creating problems in nature when we emit large amounts of both substances in to the sea, partly from ourselves by feces, and partially exhaust as a leak from food production. In food production nutrients primarily comes from the feces of livestock and excessive use of fertilizers, both manure and chemical fertilizers. During the 19-2000 hundreds Swedish peoples wanted more agricultural land. By removing wetlands and lowering lakes, which were seen as unproductive, they got more. By doing so, they took away large amounts of wetlands, particularly in southern Sweden's rural areas. When they took away the wetlands they did not just remove a water purifier in the landscape but also the water buffer that lakes and wetlands are. Without the buffers a system rinses the water faster through the system and it ends up in the recipient, the end goal, mainly a lake or the sea. This can lead to cities and towns far downstream in the water easily being flooded during heavy rains. Through the creation of wetlands we can bring these functions and more back in the landscape. This work is about how the wetland functions work and how to use them to society's benefit. Mainly it takes up the aspects of water purifying and water buffering but it also takes up aspects of biogas production, biodiversity and food production (hunting).

Main title:Våtmarken i människans tjänst
Subtitle:en studie av våtmarkens vattenrenande och vattenbuffrande egenskaper
Authors:Johansson, Gustav Axell
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Persson, Bengt
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:våtmarker, vattenrening, ekosystemtjänster, vattenbuffert, dammar, våtmarksfilter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5990
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5990
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2016 16:40
Metadata Last Modified:20 Oct 2016 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics