Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Rebecca, 2008. För- och nackdelar med markplattor av natursten : studie av funktion i gatumiljö hos några sydsvenska kommuner. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Natursten har använts av människan som byggnadsmaterial i flera tusen år. Även som markbeläggningsmaterial har natursten en lång historia. Det är just sådan användning detta examensarbete behandlar, mer exakt markplattor av natursten i offentlig gatumiljö. Efter 60- och 70-talets näst intill obefintliga bruk av naturstensplattor för markbeläggningar har under de senaste årtiondena en klar ökning setts. Med denna ökning som bakgrund är det intressant att studera hur dessa ytor belagda med plattor av natursten egentligen fungerar och vad det finns för problem.

Syftet med det aktuella examensarbetet var att försöka klargöra i vilka situationer naturstensplattor fungerar bra respektive mindre bra i den offentliga gatumiljön. Meningen var att examensarbetet skall leda fram till någon slags rekommendation för vad man bör ha i åtanke när man väljer naturstensplattor till offentliga sammanhang och applikationer.

Examensarbetet består av en teoretisk del där natursten behandlas mer allmänt som en slags bakgrund till efterföljande studie av markplattor av natursten i offentlig miljö. Studien är en fördjupning i ämnet och riktar främst in sig på naturstensbeläggningarnas funktion och problem.

Studien har genomförts hos fem kommuner i södra Sverige, där ett eller flera naturstensbelagda objekt studerats genom platsbesök med okulär besiktning och fotodokumentation samt enkätfrågor.

De mest frekvent förekommande skadorna på de studerade objekten har visat sig vara utspjälkningar av kanter och hörn samt plattor som knäckts. Orsaken till detta är troligen i många av fallen en för smal eller ej sandfylld fog. Nämnda förhållande gör det möjligt för plattorna att flytta sig ur position och/eller "gnaga" på varandra.

Några av de viktigaste rekommendationerna för att få en fungerande yta av naturstensplattor är:
• Ha tillräckligt breda fogar och hålla dem sandfyllda för att förhindra förflyttning av plattorna och därpå följande skador.
• Den/de som utför det praktiska arbetet med läggningen av naturstensplattorna bör ha erfarenhet av naturstensarbeten och vara fackmannamässig för ett gott resultat. Särskilt betydelsefullt att vederbörande förstår vikten av korrekt utförda fogar.
• Mycket viktigt att ha ett stabilt och ordentligt kompakterat underlag för beläggningen. Detta för att förhindra rörelse i både överbyggnad och i förlängningen hos beläggningen.

Main title:För- och nackdelar med markplattor av natursten
Subtitle:studie av funktion i gatumiljö hos några sydsvenska kommuner
Authors:Bengtsson, Rebecca
Supervisor:Blom, Angelika
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:6
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:natursten, naturstensplattor, granithällar, gatumiljö, gatubeläggning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9034
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9034
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2017 11:10
Metadata Last Modified:22 Nov 2017 11:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics