Home About Browse Search
Svenska


Ehrsköld, Sandra, 2016. Hur gör vi stadens gröna ytor grönare? : ett gestaltningsförslag med fokus på utveckling av Kungsgatan i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Detta är ett kandidatarbete som omfattar 15hp och har skrivits i Trädgårdsingenjörsprogrammet med inriktning design. Arbetet innehåller ett gestaltningsförslag till Kungsgatan i Malmö för att visa på en möjlig utveckling av dess gröna miljö. Bakgrunden till ämnet kommer från min nyfikenhet på hur staden utnyttjar, utvecklar och tar hand om sina befintliga gröna miljöer. Under tiden jag har studerat på Alnarp har som ett naturligt led intresset för gröna miljöer ökat. Då vår utbildning är mest trädgårdsfokuserad, det vill säga att vi inte berör offentliga miljöer i samma utsträckning, valde jag ett ämne som skulle bidra till en ökad förståelse för hur man jobbar i offentliga sammanhang. Syftet med uppsatsen är att undersöka utvecklingsmöjligheterna för Kungsgatan i Malmö, som är en välanvänd grön miljö, med fokus på användning och vegetation. Detta görs genom att lära känna platsens historia i en litteraturstudie i det första kapitlet och titta på planritningar från Malmö Stads planarkiv. En intervju med två representanter från Malmö stad ger en större inblick i hur kommunen tänker kring arbetet med offentliga gröna miljöer. De två representanterna arbetar på olika avdelningar inom kommunen och kompletterar varandras redogörelser och tankar kring hur man jobbar med bland annat utveckling av sådana platser. Sedan följer en platsanalys för att synliggöra vad som finns på Kungsgatan idag. Här berörs både, enligt mig, positiva och negativa egenskaper med platsen. Resultatet presenteras i två delar – en mindre del som berör utvecklingsmöjligheter för hela platsen och en större del med ett gestaltningsförslag samt växtförslag till en mindre del av platsen. I den andra resultatdelen berörs även litteratur med landskapsarkitekters tankar om hur man tar sig an en plats och gör det bästa möjliga av den.

,

This bachelor thesis comprises 15 credits and is written in the programme of Horticultural Management: Garden Design. The essay contains a design-proposal for Kungsgatan (Kings street) in Malmö with the intention to show a possible development of its green areas. The background for my chosen subject comes from a curiosity on my part on how the city uses, develops and maintains its existing green areas. During my studies at Alnarp my interest in green environments has increased. Because my studies have been mostly focused on garden-design and haven’t involved public spaces to the same extent, I chose a subject that would contribute to a greater understanding of this domain. The purpose of this thesis is to examine the possibilities for a development of Kungsgatan in Malmö, which is a well-used green environment, with useability and vegetation as my focal-point. In the first chapter this is done by getting to know the history of Kungsgatan through literature and a look at the design plans found in Malmö City Archive. An interview with two representatives from the The City of Malmö provides a greater insight into how the municipality works with public green areas. The two representatives operates in different departments within the municipality and complement each other's reviews and thoughts on how to work with these areas. Then follows an analysis of the site to make visible how Kungsgatan looks today. This comprises both the positive and negative characteristics of the site according to me. The results are then presented in two parts: a smaller part with my suggestions for development of the whole area, and a larger part with a design-proposal which also includes a plantproposal for a smaller section of the site. The second part also conserns literature written by landscape-architects and their thoughts on how to take on an area and make the best of it.

Main title:Hur gör vi stadens gröna ytor grönare?
Subtitle:ett gestaltningsförslag med fokus på utveckling av Kungsgatan i Malmö
Authors:Ehrsköld, Sandra
Supervisor:Lövrie, Karl
Examiner:Persson, Bengt
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kungsgatan, stadsplanering, design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6013
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6013
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2016 14:42
Metadata Last Modified:27 Oct 2016 14:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics