Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Diana, 2008. Design av utomhusträdgård i Dubai. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

To plan and build a garden in Dubai has other conditions and challenges than what you experience in Sweden. The heat, wind and lack of water makes the need for durable plants, a good design and landscaping important if you want to have the opportunity to use your garden during most of the year. The soil is poor of nutrients, alkaline and sometimes saline, witch makes supplying the soil with organic material and various fertilizers necessary if you want to be able to plant a bigger range of plant material in your garden. Another important part is to provide your garden with a good irrigation system that should be put into the ground before planting so that the plants are given a more even irrigation.

It's relatively green scenery you meet and to me it's in a way surprising since the country with its climate is rather harsh for the purpose of supporting plant life. The city of Dubai that not long ago was a dessert has with a combination of old tradition and influences from many years of immigration got a garden landscape that is a mixture of the classic Arabian garden and the European. Water is still an important element in the region and is therefore built in almost everywhere in different ways. Likewise is the Date palm an often seen part of the landscape witch provides food and shade.

The Wood family's house that's built in a community in Dubai called "The Lakes" is a common townhouse built in Arabic stile with clean and simple lines. The golf interest and the wish for a garden were one feels welcome has been the ground thought for the design. The element of water has been brought in to the design and smaller room or delimitations has made the garden to a leafy, green oasis were the family may stay and spend time with each other.

,

Att rita och bygga en trädgård i Dubai har andra förutsättningar och utmaningar än de man
stöter på i Sverige. Värmen, vinden och bristen på vatten ställer krav på tåliga hållbara växter,
på god design och anläggning för att man skall kunna använda trädgården större delar av året.
Jorden är närningsfattig, basisk och ibland salthaltig, vilket gör att organiskt material och
näring måste tillföras för att ett brett sortiment av växter skall kunna leva och växa i
trädgården. En annan viktig del är att införskaffa ett effektivt bevattningssystem som skall
läggas i marken innan växterna planteras för att på så sätt ge en jämnare vattentillgång.
Det är ett förhållandevis grönt landskap man möter i Dubai och det är på sitt sätt lite
förvånande anser jag eftersom landet med sitt klimat naturligt är kärvt ur växtsynpunkt. Dubai
stad som för inte så länge sedan var en öken har genom gammal tradition och med influenser
från många års invandring fått ett trädgårdslandskap som är en blandning av det klassikt
arabiska och det europeiska. Vattnet är fortfarande betydelsefullt i regionen och det förs in på
många olika sätt. Likaså är dadelpalmen som både ger skugga och mat ett stående inslag i
landskapet.
Familjen Woods hus som ligger i området The Lakes i Dubai är ett vanligt parhus byggt i
arabiskt stil med enkla och rena linjer. Golfintresset och önskan om att få en trädgård som
känns omfamnande men inte prålig har legat som grund för gestaltningsförslaget. Vattnet har
förts in i trädgården och små rum eller mindre avgränsningar har gjort trädgården till en
lummig och grön oas där hela familjen kan vistas och umgås.

Main title:Design av utomhusträdgård i Dubai
Authors:Olsson, Diana
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:29
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trädgårdsdesign
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9004
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9004
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2017 12:19
Metadata Last Modified:21 Nov 2017 12:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics