Home About Browse Search
Svenska


Berglund, Karin, 2013. Attraktiv utemiljö med fokus på äldrevård : viktiga aspekter i utformningen av utemiljöer vid service- och demensboenden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det här examensarbetet kommer huvudsakligen behandla viktiga aspekter gällande utevistelse för äldre och personer med demenssjukdom. Examensarbetet kommer inledningsvis presentera natur- och trädgårds positiva inverkan på hälsa och välbefinnande, samt ge läsaren en kort inblick i historien. Arbetet kommer även presentera några forskningsexempel som behandlar sambandet mellan naturens goda inverkan på välbefinnande. Begreppet hälsoträdgård kommer i arbetet förklaras till förmån för läsaren för att visa på vilka olika sätt en sådan trädgård kan användas. Min förhoppning med examensarbetet är att påvisa vikten av utevistelse för alla, men i synnerhet för äldre personer.

Litteraturstudier har resulterat i åtta utvalda aspekter med relevans för målgruppen. En intervju har genomförts med Aspens verksamhetschef för att få en ökad förståelse för hur de boende använder gården samt för att få en bild av gårdens positiva och negativa sidor. Resultatet från intervjun har sedan lagt grunden för ett utformningsförslag, tillsammans med utvalda aspekter från litteraturstudien. Då utemiljön till detta serviceboende enligt min åsikt erhåller ett karaktäristiskt utseende för många servisboende skulle även förslaget kunna inspirera och tillämpas på flera boenden runt om i Sverige. Tanken med utformningsförslaget är att det ska bidra till att ge en ökad förståelse för de utvalda aspekterna och inte bara visa på vad som är viktigt gällande äldres utevistelse, utan även visa på hur aspekterna kan införas i en befintlig miljö på ett relativt enkelt sätt, utan att behöva göra omfattande förändringar i utemiljön.

Main title:Attraktiv utemiljö med fokus på äldrevård
Subtitle:viktiga aspekter i utformningen av utemiljöer vid service- och demensboenden
Authors:Berglund, Karin
Supervisor:Bengtsson, Anna
Examiner:Gyllin, Mats
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hälsoträdgårdar, utemiljö, utformning, äldre, äldreboenden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2317
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2317
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2013 08:45
Metadata Last Modified:15 May 2013 08:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics