Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Ellen, 2018. Aspekter på belysning i urban miljö ur ett trygghetsperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
844kB

Abstract

Många i Sverige känner sig idag otrygga när de rör sig ute under dygnets mörka timmar. Detta kandidatexamensarbete avser att öka landskapsarkitekters kunskaper kring hur belysningsgestaltning i den urbana miljön kan bidra till ökad trygghetskänsla. Den tar även upp hur belysningsplaneringen ser ut idag och hur den kan kopplas till trygg belysning. Detta görs genom en litteraturstudie gjord med bland annat material från forskningsartiklar, rapporter och broschyrer från myndigheter.

Att belysa för trygghet är komplext då uppfattningen av trygghet beror på både individuella, demografiska och fysiska faktorer. Landskapsarkitekter har endast möjlighet att påverka de fysiska faktorerna genom sitt arbete med gestaltningen av den fysiska miljön. För att skapa trygga miljöer i mörker är det viktigt att belysningen samspelar med den omgivande miljön, vilket görs genom att belysningen tas med redan från början i gestaltningsprocessen och inte ses som ett tillägg i slutet. Trygg belysning hjälper människor att läsa av både omgivningen och människorna i den, vilket till stor del kan åstadkommas med belysningens tekniska aspekter men även dess rumsliga. Inom belysningsplanering behöver belysningens icke tekniska aspekter lyftas fram mer då belysningen kan bidra till mer än bättre synförhållanden.

,

Today, many people in Sweden don’t feel safe outdoors when it’s dark. This bachelor thesis aims to increase landscape architects’ knowledge about how lighting design in the urban environment can have a positive effect on peoples’ sense of security. Furthermore, it covers how lighting design and planning is today and how it can be linked to safe lighting. This is done through a literature study using research articles, reports and brochures from administrative authorities among others.

Lighting for safety is a complex subject since the perception of perceived personal safety depends on both individual, demographic and physical factors. However, landscape architects only have the opportunity to influence the physical factors by designing the physical environment. To create environments that are perceived as safe in the dark, it is important that the lighting interacts with the surroundings. It is done by incorporating the lighting from the beginning of the design process, not just added to the design at the end. Safe lighting helps people understand their surroundings and the people in it, which can largely be achieved with lighting both technical and spatial aspects. In lighting planning, the non-technical aspects need to be highlighted as it can contribute to other aspects than just better visual conditions.

Main title:Aspekter på belysning i urban miljö ur ett trygghetsperspektiv
Authors:Andersson, Ellen
Supervisor:Wegren, Kristin
Examiner:Westin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:belysning, belysningsplanering, urban miljö, trygghet, trygghetsskapande, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9936
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9936
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Nov 2018 11:55
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics