Home About Browse Search
Svenska


Rosin, Moa, 2022. Att möjliggöra möten : en studie av gatans sociala kvaliteter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
552kB

Abstract

Denna uppsats undersöker hur gatan utformas med avseende på sociala kvaliteter inom dagens
stadsplanering. Frågeställningen besvaras med hjälp av en kvalitativ ansats bestående av
litteraturstudier och fallstudier. Fallstudierna byggs upp av dokumentstudier som innefattar
planprogrammen för två områden i Malmö. Planprogrammen är Amiralsgatan och station Persborg
(PP6051) samt Norra Sorgenfri (PP6020). Planprogrammen analyseras med en kvalitativ
innehållsanalys vars syfte är att klargöra hur Malmö stad resonerar kring gatans sociala potential
och roll i staden. Litteraturstudiens syfte är att sammanfatta kunskapsläget kring gatan som en social
plats i staden och består av ett antal kategorier som anses främja gatans sociala kvaliteter. Resultatet
från de två innehållsanalyserna jämförs med varandra och sätts mot det teoretiska ramverket för att
klargöra strukturer i empirin. Detta synliggör hur gatan utformas med avseende på sociala kvaliteter
inom dagens stadsplanering med fokus på Malmö stad.
Resultatet synliggör ett antal planeringsförfaranden som kan kopplas till gatans utformning med
avseende på sociala kvaliteter inom dagens stadsplanering. Inom ramen för detta lyfts den
fotgängarvänliga staden, behovet av blandade funktioner, vikten av bottenvåningarnas utformning,
känslan av trygghet samt ett stråk- och nätverksperspektiv fram som betydande aspekter för gatans
sociala kvaliteter och potential. Uppsatsen belyser vikten av att betrakta gatan ur ett brett perspektiv
som innefattar både gatan som ett enskilt vistelserum och som ett nätverk som kopplar samman
staden.

,

This bachelor thesis explores how the street can be planned to generate social qualities within
modern day city planning. By adapting a qualitative approach consisting of literature studies and
case studies the research question will be answered. The case study explores the planning strategies
for two areas in Malmö, Amiralsgatan and Station Persborg (PP6051) and Norra Sorgenfri
(PP6020). The planning strategies will be analyzed with a qualitative content analysis with the
purpose of clarifying the discourse around the social qualities and the roll of the street within the
city of Malmö. The literature studies aim to summaries the existing level of knowledge regarding
the street as a place for social encounters and consists of categories that are considered to support
social behaviour on the street. The results from the two case studies will be compared to each other
and to the literature background to highlight structures in the empiric material. This will clarify how
the city of Malmö designs and plans the street with regards to social encounters and qualities.
The result presents planning approaches that can be related to the street as a social space within
modern day city planning. The planning approaches include an emphasis on the pedestrian, a need
for mixed uses, the design of the ground floor, the sense of safety and the importance of connectivity.
The essay highlights the importance of viewing the street from a broad perspective that includes the
street as a room for staying as well as a network that connects the city.

Main title:Att möjliggöra möten
Subtitle:en studie av gatans sociala kvaliteter
Authors:Rosin, Moa
Supervisor:Lövrie, Karl
Examiner:Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gatan, social interaktion, social potential, möten, offentliga platser, sociala platser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17703
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17703
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 May 2022 07:34
Metadata Last Modified:03 May 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics