Home About Browse Search
Svenska


Perry, Johanna, 2020. Självförvaltning av bostadsgårdar : en studie om fastighetsbolagens erfarenheter och självförvaltningens inverkan på gemenskap bland hyresgäster. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med denna uppsats är att utveckla kunskapsfältet inom ämnesområdet boendeinvolvering vid förvaltning av bostadsgårdar genom självförvaltning. Samtidigt som fördelarna med självförvaltning beskrivits vara flera och ett ökat intresse för boendeinvolvering inom fastighetsbolagens verksamhet har identifierats, är det förhållandevis få fastighetsbolag som implementerar självförvaltning inom den egna verksamheten. Därav är det intressant att utforska fastighetsbolagens erfarenheter av att bedriva självförvaltning av bostadsgårdar i syfte att vidga ämnesförståelsen, bidra till en nulägesbild samt identifiera behov för vidare forskning. Metoder som använts är litteraturstudier samt en intervjustudie med anställda vid fem allmännyttiga fastighetsbolag inom vilka självförvaltning bedrivs. Genom uppsatsen behandlas tre huvudfrågor: Hur kan ett ökat intresse för självförvaltning inom fastighetsbolagens verksamhet förstås?;Hur förklaras självförvaltning av bostadsgårdar påverka gemenskapen bland hyresgästerna? Hur beskriver fastighetsbolagen sina erfarenheter av att bedriva självförvaltning? Genom studien framkom flera drivkrafter för fastighetsbolagen att arbeta med självförvaltning, däribland initiativ från hyresgästerna, ökad gemenskap och trivsel, mer välskötta gårdar och minskad vandalisering. Att rekrytera nya hyresgäster till deltagande i självförvaltningen uttrycktes vara en utmaning för majoriteten av fastighetsbolagen. Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att samtidigt som fastighetsbolagen ser många fördelar med att bedriva självförvaltning och upplever att hyresgästerna är positivt inställda till att deras bostadsgårdar självförvaltas, är verksamheten sårbar inför ett lågt deltagande.

,

The aim of this thesis is to develop the field of knowledge within the subject area of tenant involvement in the management of residential yards through self-management. The benefits of selfmanagement have been described to be numerous, still relatively few real estate companies in Sweden implement self-management within their own corporation. Hence, it is interesting to explore how the real estate companies experience the implementation of self-management, with the aim of widening the subject knowledge, contribute to a notion on the current state and identify the need for further research. The methods employed were studies of literature and an interview study with personnel at five municipal real estate companies that employ self-management. The thesis addresses three main questions: How can an increased interest in self-management within the real estate companies be understood?; How is self-management explained to affect togetherness among tenants?; How do the real estate companies describe their experience of implementing selfmanagement? The study revealed several incitements for the real estate companies to engage in selfmanagement, such as tenants' initiatives, increased togetherness, well-maintained residential yards and reduced levels of vandalism. The main challenge appeared to be the recruitment of tenants to participate. The results indicate that although the real estate companies find self-management to be beneficial in several ways and feel that the tenants have a positive attitude towards having their residential yard being self-managed, the process is vulnerable to low levels of participation.

Main title:Självförvaltning av bostadsgårdar
Subtitle:en studie om fastighetsbolagens erfarenheter och självförvaltningens inverkan på gemenskap bland hyresgäster
Authors:Perry, Johanna
Supervisor:Haaland, Christine and Kristensson, Eva
Examiner:Sjöstedt, Victoria and Norfall, Lisa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:självförvaltning, bostadsgård, gemenskap, interaktiv samhällsstyrning, fastighetsbolag, self-management, residential yard, togetherness, governance, real estate company
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16068
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16068
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2020 06:11
Metadata Last Modified:24 Sep 2020 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics