Home About Browse Search
Svenska


Arkander, Ellen and Nordahl, Anna, 2017. Hamnområde i omvandling : ett gestaltningsförslag för Varvsstadens nya offentliga rum. First cycle, G2E. Alanrp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Hamnområden tillhör vår tids viktigaste omvandlingsområden på grund av deras centrala placering i städerna. Trots sina kulturella, geografiska och sociala lager har dessa hamnområden ofta omvandlats till generiska områden som ser likadana ut över stora delar av västvärlden.

I detta examensarbete har vi undersökt hur identiteten i ett hamnområde kan utvecklas vid en exploatering av området. Platsen för vår undersökning är Varvsstaden i Malmö, ett område som utgjorde kärnan för stadens nu nedlagda varvsindustri.

I Malmös översiktsplan står det att Malmö ska fortsätta växa inåt och Varvsstaden har varit ett sedan länge planerat utvecklingsområde för förtätning. 2014 antogs ‘Utvecklingsprogram för Varvsstaden’ i Malmö Stadsbyggnadsnämnd med avsikt att konkretisera Malmö Stads ambitioner och ange riktlinjer för den fortsatta planeringen. Med utgångspunkt i Utvecklingsprogrammet för Varvsstaden samt andra strategiska styrdokument från Malmö stad har vi med egna metoder undersökt och lärt känna Varvsstaden ur ett historiskt-, ett nutids- och ett framtidsperspektiv. Detta arbete har legat till grund för det slutgiltiga gestaltningsförslag som vi presenterar i detta examensarbete.

Förslaget tar sin utgångspunkt i den del av Varvsstaden som vi menar kommer vara platsens ansikte utåt med goda möjligheter att ingå som en första etapp av den planerade utvecklingen av Varvsstaden. Vi tror att vår gestaltning kan skapa platser som genererar en tidig etablering av olika aktiviteter och på så sätt fungera som en drivkraft för områdets utveckling.

I arbetet fördjupar vi oss också i och reflekterar över vår designprocess och redovisar hur vi arbetat oss fram till slutresultatet. Denna djupdykning i landskapsarkitektens praktiska arbete har bidragit med ytterligare erfarenheter inför det kommande arbetslivet.

,

Considering the often central locations in cities, harbour areas are one of our most important development areas. Despite differences in cultural, geographical and social background, harbour areas are often developed in the same generic way, resulting in areas that look the same across large parts of the western world.

In this thesis we have investigated how the individual identity of harbour areas can be developed and made visible in the process of urban development. The location of our investigation is Varvsstaden in Malmö, an area that was once the very core of the shipbuilding industry, but which is now disused.

The comprehensive plan of Malmö states that the city will continue to grow inwards and due to deindustrialization, the former industrial area of Varvsstaden has been a proposed development area for many years. In 2014 a development program for Varvsstaden, with the intent to realise the city’s ambition and set guidelines for further planning, was passed in the Malmö City Planning Office. Based on this document, together with other policy documents and literature, we have with our own methods investigated Varvsstaden from different perspectives. This study has been the starting point for our final design proposal which is presented in this thesis.

The proposal takes its starting point in the public spaces of Varvsstaden which we argue will be most important, with great opportunities to form part of the first stages of the development of Varvsstaden. We believe that our design proposal can create sites that generate the early establishment of public and cultural activity and thus serve as a driving force for the area’s development.

We also deepen and reflect upon our design process and describe how we worked towards the final result. This thorough examination of the practical (and analytical) work of a landscape architect, has provided new insights and tools for our forthcoming architectural carriers.

Main title:Hamnområde i omvandling
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Varvsstadens nya offentliga rum
Authors:Arkander, Ellen and Nordahl, Anna
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Farsö, Mads
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsomvandling, hamnomvandling, gestaltningsförslag, Varvsstaden, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6726
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6726
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2017 07:32
Metadata Last Modified:18 Aug 2017 07:32

Repository Staff Only: item control page