Home About Browse Search
Svenska


Annersten, Petronella, 2022. Skyfallsplanering i Malmö stad : före och efter översvämningarna 2014. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

2014 drabbades Malmö av stora översvämningar på grund av ett kraftigt skyfall. På många
platser har det uppmärksammats brister i dagvattenhantering och det spås fortsatt problematik
eftersom Sveriges klimat blir varmare och skyfallen spås öka. Mycket av problematiken beror på en
kombination av underdimensionerade Va-system och för många hårdgjorda ytor med låg
infiltrationsförmåga. Vegetation kan däremot både samla upp vatten och fördröja vattenmassor,
speciellt under sin växtsäsong. Därför har dagvatten- och skyfallsfrågan blivit en viktig del av
stadsplaneringen, eftersom kommunen har ett lagstiftat ansvar för mark-och vattenplaneringen inom
kommunen. Kommunen har också ett visst ansvar gällande klimatanpassning, vilket dagvatten och
skyfall också ingår. Först kartläggs kommunens ansvarsroll och den kommunala planprocessen för
att förstå kommunens förutsättningar för dagvattenplanering. Sedan analyseras ett urval av aktuella
handlingar för Malmö stad 2014, och efter 2014. Detta gjordes för att se om dt fanns en skillnad i
planeringsunderlaget gällande dagvatten och vegetation i förhållande till dagvatten.

Resultatet visade att skyfallsplanering hade fått en ökad status efter översvämningarna 2014 och
att vegetationen värderades mer i dagvattensammanhang än tidigare. Olika handlingar har olika krav
på utformning och syfte, vilket också påverkar planeringen framför allt i detaljeringsgrad.

,

2014 Malmö was struk by large floodings stemming from a torrential rainfall. In many places in
Sweden insufficiencies in the storm-sewer infrastructure has already been observed, which is an
issue since the climate in Sweden is growing warmer and the torrential rainfalls are expected to
increase. A large reason for this issue is a combination of an increased use of surface materials with
a low infiltration rate (such as asphalt) and underdimensioned storm sewer-systems. Vegetation has
the ability to take up water and to stall it, escpecially during its growing season. Because of this, the
handling of surfacewater and heavy rainfalls have become an important part of the city-planning.
Escpecially for the swedish muncipalitys whom have the mandate for planning the land and water
use within its borders. The muncipality also has a responsibility for adapting to climate change,
which includes adapting to heavier rainfalls.

The study first investigates the muncipalitys role and responsebilities for the urban planning in
general. The next step is analysing the relevant documents used for the planning of surfacewater in
Malmö in 2014 and afterwards. This was done in order to discover if there was a difference in
planning for surface water and vegetation in an surface-water context.

The result showed that torrential rainfallplanning had grown in status after the floodings in 2014
and that vegetation was higher valued in a surface-water context than before aswell. The study also
showed the importance of the purpuse and limitations of different public documents, which affected
the clearity of the planning.

Main title:Skyfallsplanering i Malmö stad
Subtitle:före och efter översvämningarna 2014
Authors:Annersten, Petronella
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Wahl, Scott
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvattenhantering, skyfallshantering, kommunal planering, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18055
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18055
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2022 09:16
Metadata Last Modified:15 Jul 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics