Home About Browse Search
Svenska


Persson Holm, Vera, 2021. Gröna markanvisningar : en studie om faktorer som påverkar kommuners möjligheter att integrera ekosystemtjänster i markanvisningar. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

Ett av etappmålen i regeringens Strategi för god bebyggmiljö talar om att majoriteten av Sveriges kommuner senast 2025 ska ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. Samtidigt menar kommuner att det är svårt att integrera och realisera ekosystemtjänster i samhällsbyggandet. Bland annat anses förbudet mot kommunala särkrav i Plan- och bygglagen påverka området, men att det är oklart hur eller på vilket sätt. Studiens syfte är därför att studera hur kommuner arbetar för att integrera aspekter om ekosystemtjänster i genomförandet av markanvisningar och detaljplaner i förhållande till lagstiftningen om kommunala särkrav. För att besvara studiens syfte har en litteraturstudie gjorts i syfte att förstå vad som kan påverka en kommuns möjligheter att integrera ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. Vidare har sex intervjuer genomförts med tjänstemän från Uppsala, Vallentuna, Huddinge, Helsingborg och Lunds kommun som arbetar med markanvisningar. Resultatet visar att lagen om förbudet mot tekniska särkrav i förhållande till ekosystemtjänster tolkas olika och anses därav påverka möjligheterna att integrera ekosystemtjänster på olika sätt. Vidare visar resultatet att förutsättningar för att integrera ekosystemtjänster i genomförandet av markanvisningar och detaljplaner påverkas av;

- Den kommunala politiken och politiska ställningstaganden i frågor om ekosystemtjänster.

- Styrdokument som behandlar frågor om ekosystemtjänster och att förankringen av dessa i den
kommunala organisationen.

- Möjligheten att hänvisa till styrdokument, politiska ställningstaganden eller målsättningar för
bebyggelseutvecklingen gällande ekosystemtjänster.

- Huruvida strikt utformad en detaljplan är, dess exploateringsgrad, samt om den utformas i samverkan
med byggherrar eller inte.

- Dialogen med byggherrar och organisationen runt ett projekt.

,

The government of Sweden says that, by 2025, a majority of the Swedish municipalities shall integrate urban greenery and ecosystem services into planning, building and maintenance. According to Swedish law, Plan- och bygglagen, Swedish municipalities do not have the right to design a land allocation, or a detailed development plan, more farreaching than what is stated in the law. Further, it is unclear whether the law effects municipalities rights to integrate aspects of ecosystem services into the design of a land allocation. Therefore, this thesis explores how officials interpret the law in relation to ecosystem services, and also other factors that affect the design of a land allocation in order to integrate ecosystem services. Based on planning documents and interviews with officials from five different Swedish municipalities the result of the study shows:

- The interpretation of the law is diverse among the studied municipalities, and it affect how ecosystem
services are integrated into the design of a land allocation.

- Politic opinions are significant to affect the physical planning in order to integrate ecosystem services
into the design of a land allocation.

- The ability to refer to relevant planning material, including aspects of ecosystem services, is substantial
to affect the design of a land allocation.

- The design of a detailed development plan, and the floor space index, affects the design of a land
allocation in order to integrate ecosystem services.

- The governance and the organization of a land allocation project affect the design of a land allocation in order to integrate ecosystem services.

Main title:Gröna markanvisningar
Subtitle:en studie om faktorer som påverkar kommuners möjligheter att integrera ekosystemtjänster i markanvisningar
Authors:Persson Holm, Vera
Supervisor:Fransson, Ann-Mari
Examiner:Sarap, Tiina and Silow, Love
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:markanvisningar, detaljplaner, ekosystemtjänster, land allocation, detailed development plan, ecosystem services
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17020
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17020
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Legislation
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2021 11:26
Metadata Last Modified:13 Jul 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics