Home About Browse Search
Svenska


Allard, Siri, 2017. Skissmodellen för landskapsarkitekten : ett verktyg till att förutse resultatet av landskapsarkitektens idéer?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
3MB

Abstract

Arbetet är gjort i syfte att förstå hur den fysiska skissmodellen kan hjälpa landskapsarkitekten att lösa ett designproblem berörande människan i förhållande till den fysiska miljön. För att svara på frågan har en litteraturstudie gjorts, där skissmodellen ställts i ljuset av landskapsarkitektens yrke och arkitektens kunskapsområden i form av ändamålsenlighet och design, samt i ljuset av sin roll som representation i designprocessen.

Resultatet av arbetet visar att skissmodellens aktiva roll kan hjälpa landskapsarkitekten att formulera den fysiska formen för ett koncept i designprocessen, med samband till faserna “formulating”, “moving”, “bringing problems and solutions together” och “representing” i designprocessen. Skissmodellens passiva roll hjälper istället landskapsarkitekten att justera och se konsekvenserna av lösningar med samband till designprocessens faser “evaluating”, “reflecting”, “bringing problems and solutions together” samt “representing”. Arbetet sluter sig vidare till att modellen i den övergripande skalan synliggör större enheter eller sammanhängande strukturer, som gör en undersökning av hur funktioner förhåller sig till varandra möjlig. Modellen i den mellersta skalan synliggör en något detaljerad rumslig struktur och gör det möjligt för landskapsarkitekten att undersöka hur rummen ligger i förhållande till varandra samt rummens bredd. Modellen i den lägre skalan synliggör istället en detaljerad rumslig struktur där gränszoner, hur uterummen skuggas samt fasadernas utformning kan undersökas.

,

The purpose of this thesis is to investigate how the physical sketch model can be used by the landscape architect to solve a design problem concerning the human in relation to the physical environment. Through a literature study, the sketch model is examined in light of the landscape architect’s profession, the architect's areas of knowledge; adequacy and design, and as a method of representation in the design process.

It is concluded that the active role of the sketch model helps the landscape architect to formulate the physical shape of a concept in the design process. This formulation is connected to the phases of “moving”, “bringing problems and solutions together” and “representing” within the design process. The passive role of the sketch model helps the landscape architect to reveal the consequences of ideas and to adjust solutions. This is connected to the phases of “evaluating”, “reflecting”, “bringing problems and solutions together” and “representing” within the design process. It is further concluded that the general scale of the sketch model reveal structures, enabling the landscape architect to investigate how functions relate. The intermediate scale of the sketch model reveals a moderately detailed structure of spaces and allows the landscape architect to investigate how the spaces relate to each other, as well as their widths. The lower scale of the the model reveals a detailed structure of spaces and facilitates the examination of the facades, border zones and how the area is shadowed.

Main title:Skissmodellen för landskapsarkitekten
Subtitle:ett verktyg till att förutse resultatet av landskapsarkitektens idéer?
Authors:Allard, Siri
Supervisor:Dacke, Peter
Examiner:Westin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK002 Study Programme in Business and Leadership 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skissmodeller, landskapsarkitektens yrke, representationsteknik, designprocess, skala, fysiska strukturer, sociala strukturer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6648
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6648
Subjects:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2017 10:21
Metadata Last Modified:16 Aug 2017 10:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits