Home About Browse Search
Svenska


Nordenblad, Johanna and Sandström, Matilda, 2021. Mindre träd för mindre trädgårdar : vilka träd lämpar sig för de mindre trädgårdarna?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
59MB

Abstract

Vilka mindre träd kan vara lämpliga att använda i privata trädgårdssammanhang?
Detta kandidatarbete presenterar en litteratursammanställning gällande träd som lämpar sig för mindre
trädgårdar i svenskt klimat. Arbetets syfte är att välja och samla fakta om mindre arter, sorter, hybrider och
varieteter och sedan sammanställa den på ett lättillgängligt sätt som kan bidra till en bredare artvariation för
såväl yrkesverksamma i trädgårdsnäringen, studenter som hobbyentusiaster.
Avgränsningarna för arbetet är att valda lignoser kommer från tidigare erhållna växtlistor inom programmet
Trädgårdsingenjör: design på SLU, Alnarp och att valda lignoser får en sluthöjd på 2-10 meter.
Målet med arbetet är att den samlade informationen kommer utgöra en lättillgänglig informationsbank som
kan bidra till en ökad artvariation, som i sin tur kan öka den biologiska mångfalden.
Resultatet presenterar lignoserna var för sig och informerar läsaren om vilket träd hen kan välja till sin
specifika situation. Avslutningsvis sammanfattas utvald fakta som härdighet och storlek i en kortfattad tabell.
Tabellen är ett komplement för att läsaren ska få en lättöverskådlig överblick.

,

Which smaller trees may be suitable for use in private garden contexts?
This bachelor's thesis presents a literature study regarding trees that are suitable for smaller gardens in the
Swedish climate. The purpose of the thesis is to select and collect facts about smaller species, hybrids and
varieties and then compile it in an easily accessible way that can contribute to a wider variety of species for
professionals in the horticulture industry, students and hobby enthusiasts.
The limitations for the thesis are that the selected lignoses have previously been represented in the plant lists
within the Garden Engineer: Design program at SLU, Alnarp and that selected lignoses have a final height of
2-10 meters..
The thesis goal is that the collected information will constitute an easily accessible information bank that can
contribute to an increased species variation, which in turn can increase biological diversity.
The result presents the lignoses separately and informs the reader about which tree to choose for specific
situations and locations. Finally, selected facts such as hardiness and size are summarized in a brief table.
The table is a complement to give the reader an easy-to-understand overview.

Main title:Mindre träd för mindre trädgårdar
Subtitle:vilka träd lämpar sig för de mindre trädgårdarna?
Authors:Nordenblad, Johanna and Sandström, Matilda
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:Wembling, Mona
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:mindre träd, trädgård, ståndort, morfologi, trädbeskrivningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16825
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16825
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2021 06:31
Metadata Last Modified:24 Jun 2021 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics