Home About Browse Search
Svenska


Maja, Josefsson, 2013. Kulturarvsmiljöer under åverkan : om kulturarvsmiljöer som förstörts och betydelsen av restaureringsinsatser. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
390kB

Abstract

Miljöer är unika och formas av en sammansättning av objekt, omgivning och sammanhang. Det är människor som ger kulturarv innehåll och mening. Genom tillgången till kulturarv får människor en länk till historia som ökar förståelsen för både historien, samtiden och framtiden. Kulturarv är en gemensam tillgång och angelägenhet för människor. Det ger möjlighet att delta och påverka arbetet med kulturarvsfrågor vilket är en grundläggande demokratisk rättighet.
Kulturarv har förstörts i alla tider men det har under senare tid skett en markant ökning och förstörelse av kulturarv har blivit en strategi vid väpnade konflikter. Arbete med kulturarvsfrågor kan motverka framtida konflikter samt generera ett flertal andra värden.
Målet med arbetet är att göra en sammanställning om kulturarvsmiljöers betydelse och de värden som kan uppnås av restaureringsinsatser för kulturarvsmiljöer som förstörts av mänsklig åverkan. Syftet är att arbetet ska sammanfatta olika aspekter som är viktiga att känna till vid arbete med ovan nämnda miljöer. Arbetet har gjorts med landskapskonventionens helhetssyn på omgivningen som ingångsperspektiv.
Genom litteraturstudier har det varit möjligt att ta del av teori kring ämnesområdet och få en bred uppfattning om hur synen på kulturarv utvecklats. Intervjuer med representanter för organisationer, stiftelse samt den myndighet som i Sverige är aktiva inom kulturarvsfrågor respektive spridningen av landskapskonventionen, har bidragit med en fördjupad insikt om de mekanismer som styr förhållningssättet till och arbetet med kulturarv. Det genererade också en ökad förståelse på ett personligt plan för synen på landskap.

,

Environments are unique, formed by a composition of object, surroundings and context. It is human beings who confer upon cultural heritage content and meaning. Through access to cultural heritage people acquire a link to history which enhances understanding of both the past, present and future. Cultural heritage is a communal resource and concern for people. It creates the opportunity to participate in and affect matters pertaining to heritage and heritage work, which is a basic democratic right.
Cultural heritage has been decimated all throughout history but lately a marked acceleration has taken place and the destruction of cultural heritage sites has developed into a strategy in armed conflicts. Cultural heritage work can function to prevent future conflicts and also to generate physical, mental and processual value.
The goal of this work is to make a compilation detailing the importance of cultural heritage sites and what value can be achieved through restoration efforts for sites that have been destroyed via human agency. Its purpose is to act as a brief summary of different aspects that are important to know about when working with the abovementioned sites. The work has been carried out from the perspective of the landscape convention with a holistic view of the surroundings.
Via literary studies I have come across theory pertaining to the subject matter and attain a broad notion of how views on cultural heritage have changed. Interviews with representatives for organizations, foundations and the Swedish governmental institution that are active in the field of cultural heritage questions and the spread of the landscape convention, have contributed to deepened insight regarding the mechanisms that steer the various approaches to questions of cultural heritage. This has also contributed to an increased understanding of landscape on a personal level.

Main title:Kulturarvsmiljöer under åverkan
Subtitle:om kulturarvsmiljöer som förstörts och betydelsen av restaureringsinsatser
Authors:Maja, Josefsson
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Strömberg, Inger
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kulturarv, kulturarvsmiljö, landskap, restaurering, väpnad konflikt, krig, försoning, demokrati
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2841
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2841
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Social sciences, humanities and education
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Oct 2013 11:34
Metadata Last Modified:18 Oct 2013 11:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics