Home About Browse Search
Svenska


Strandqvist, Emma and Olson, Tove, 2021. Att knyta samman konst, kulturhistoria och natur : en studie av Konstens väg, Övertorneå. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Denna studie undersöker hur gestaltningsprinciper kan möjliggöra ett samspel
mellan konst, kulturhistoria och befintlig natur med syfte att stärka platsens identitet
och enhetlighet. Studien har gjorts på Konstens väg i Övertorneå kommun och
metoden består av litteraturläsning, platsbesök och analyser. För att bättre förstå
platsens identitet har en förstudie gjorts med fokus på platsens olika naturvärden
och kulturhistoriska skikt. Gestaltningsprinciper har formulerats baserat på utvalda
nyckelvärden. Studien visar hur man kan utvärdera och prioritera olika värden och
hur man lyfter fram dem.
Idén bakom projektet Konstens väg var att skapa ett konststråk. Men utöver de tre
konstverk som redan har köpts in, varav ett inte placerats ut än, finns det ingen
konkret plan. Platsen saknar struktur och tydlighet.
Arbetet har resulterat i följande tre gestaltningsprinciper; Friluftsliv i panorama,
Identitet och tydlighet och Hållbarhet och framtid. Tanken är att låta hela platsens
utformning genomsyras av dessa principer. Som ett komplement till
gestaltningsprinciperna har 15 platser av intresse längs vägen valts ut. Varje plats
beskrivs kort och innehåller idéer om eventuell utformning. Studien är ett försök att
skapa ett ramverk som kan bidra med enlighet och identitet. Principerna är avsedda
att fungera som riktlinjer för fortsatt planering och design.

,

This study examines how design principles can allow an interaction between art,
cultural history and site-specific nature with purpose to strengthen a place's identity
and uniformity. The study includes Konstens väg in Övertorneå municipality and
has been carried out through reading literature, site visits and analyzes. In order to
bring out the identity of Konstens väg, the pilot study examines different values of
the local nature and cultural-historical layers. Design principles were formulated
based on selected key values. The study has provided many insights into how one
may evaluate and prioritize different values and how to highlight those.
The idea behind the project Konstens väg was to create a walk involving public art.
But apart from three art pieces that already have been bought, where of two have
been placed, there is no concrete plan. The site lacks structure and distinctiveness.
The work has resulted in three design principles, which are; Outdoor life in
panorama, Identity and clarity and Sustainability and future. The idea is to let the
entire site be permeated by these principles. As a complement to the designprinciples, 15 places of interest have been selected. Each place comes with a short
description and some ideas how they could be designed. This study is an attempt to
establish a framework that can provide a sense of uniformity and identity. The
principles are intended to serve as guidelines for continued planning and design.

Main title:Att knyta samman konst, kulturhistoria och natur
Subtitle:en studie av Konstens väg, Övertorneå
Authors:Strandqvist, Emma and Olson, Tove
Supervisor:Wegren, Kristin
Examiner:Sundblad, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Övertorneå kommun, konst i landskapet, gestaltningsprinciper, friluftsområde, jordbrukslandskap, kulturhistoria
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16620
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16620
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Growth and development
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2021 11:17
Metadata Last Modified:12 May 2021 10:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics