Home About Browse Search
Svenska


Stålbrand, Izabella, 2024. Metoder för att involvera barn i fysisk planering : en undersökning av projekt Gatulabba i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Denna uppsats bygger på en litteraturstudie och en fallstudie som ger kunskap om barnets perspektiv och metoder för att konsultera barn. Fallstudien är en undersökning av projekt Gatulabba som visar hur konsultation av barn kan se ut i praktiken och hur barn blir påverkade av att vara delaktiga. De metoder som uppsatsen presenterar kan planerare och arkitekter använda sig av för att förstå barns behov, värderingar och intressen inför fysisk planering. Det sammanfattas även kort hur dåtida och aktuella lagar och riktlinjer har påverkat och påverkar möjliggörandet av barnets perspektiv i fysisk planering. Resultatet från litteraturstudien och fallstudien visar att det finns många olika metoder att konsultera barn på, men de bättre metoderna är de som utförs på plats med barnen. Studierna visar också på att barn utvecklas och får bättre självförtroende av att bli delaktiga i fysisk planering, samt med strategisk fysisk planering i samband med barnets perspektiv kan det generera i hållbara städer för alla.

,

This essay is based on a literature study and a case study which provides knowledge about the child’s perspective and methods for consulting children. The case study is a research of project Gatulabba which shows what consultation of children looks like in practice and how children are affected of being involved. The methods that are presented in this essay can help planers and architects to understand children’s needs, values and interests before spatial planning. A short sumary of how past and current laws and directions impact the empowerment of the child`s perspective is also presented. The result from the literature study and the case study shows that there is a lot of methods one can use while consulting children, the better methods are the ones which is performed out on site with the children. The studies also show that children develop and get better self-confidence when being involved in spatial planning, and with well-advised spatial planning in conjunction with the child`s perspective it can generate in sustainable cities for all.

Main title:Metoder för att involvera barn i fysisk planering
Subtitle:en undersökning av projekt Gatulabba i Malmö
Authors:Stålbrand, Izabella
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:metoder, barnets perspektiv, fysisk planering, barns deltagande, hållbara städer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19938
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19938
Language:Swedish
Deposited On:03 May 2024 08:05
Metadata Last Modified:04 May 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics