Home About Browse Search
Svenska


Norlin, Lovisa, 2020. Grönt spår : ett gestaltningsförslag av Järnvägsverkstädernas grannskapspark. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
42MB

Abstract

En förtätning av staden ställer hårda krav på de grönområden som finns, och de förväntas hålla en hög kvalitet av vad gäller såväl rekreation som möjliggörande av biologisk mångfald. Då gröna utemiljöer skapas i staden är det av stor vikt att dessa kan erbjuda rekreativa och ekologiskt intressanta miljöer på såväl kort- som lång sikt.

Målet med detta examensarbete har varit att göra ett gestaltningsförslag med fokus på värdefulla utemiljöer för rekreation och biologisk mångfald under platsens olika livsfaser, där vegetationens dynamiska potential utnyttjas.

I arbetet undersöks hur ett gestaltningsförslag av den planerade grannskapsparken i Järnvägsverkstäderna, Kirseberg i Malmö, kan möta dessa mål.

Inför gestaltningsförslaget har en bakgrundsstudie av platsen Järnvägsverkstäderna gjorts, och det har skett inläsning av litteratur kring ämnen som vegetationsdynamik och vegetationsgestaltning.

För att kunna uppnå både lång- och kortsiktiga värden har vegetationens dynamik utnyttjas och använts i förslaget, och vegetationens föränderlighet har setts som en styrka. Ett bevarande av befintlig vegetation är av stor vikt för att kunna uppnå direkta ekologiska och rekreativa värden. Vidare kan det konstateras att en god förståelse för byggprocess och etappfaser är fördelaktigt för att kunna skapa en attraktiv utemiljö under en plats olika livsfaser.

,

Densification of urban environments has led to higher demands placed upon pre-existing green areas within cities. These green spaces are expected to simualtaneously function as recreational areas as well as to sustain biodiversity. As green spaces are created in the city, it is important that they can offer recreational and ecologically interesting environments, for both the near and distant future.

The goal of this thesis has been to produce a design proposal with focus upon an outdoor space that accounts for both recreational values and biodiversity during the site’s various life stages, and were the dynamic potential of vegetation is utilized. In particular, this study uses a design proposal to examines how the planned urban park at Järnvägsverkstäderna, Kirseberg in Malmö could be a place which offers an interesting and ecologically valuable outdoor environment in the short and long term.

To achive this, a background study of Järnvägsverkstäderna has been carried out together with research surrounding related topics of vegetation dynamics and vegetation design.

In order to meet both the long- and short-term values, vegetation dynamics have been utilized in the proposal, and the dynamics of the vegetation have been seen as a strengths. Preservation of existing vegetation is of great importance in order to achieve immediate ecological and recreational values. Furthermore, it can be regarded that a good understanding of the construction processes and developing stages can be beneficial to successfully create an attractive outdoor environment throughout the site’s life cycle.

Main title:Grönt spår
Subtitle:ett gestaltningsförslag av Järnvägsverkstädernas grannskapspark
Authors:Norlin, Lovisa
Supervisor:Svensson, Jitka
Examiner:Thorpert, Petra and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vegetationsdynamik, ruderatmark, strukturrik plantering, vegetationsgestaltning, Järnvägsverkstäderna, grannskapspark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16152
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16152
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2020 10:20
Metadata Last Modified:24 Oct 2020 01:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics