Home About Browse Search
Svenska


Erlingsson Lundgren, Amanda, 2014. Kan grönare arbetsplatser minska stress?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
993kB

Abstract

Stressrelaterade sjukdomar och utbrändhet blir allt vanligare i takt med att pressen på arbetsplatsen ökar. Detta är ett samhällsproblem som inte bara drabbar individerna oerhört negativt, det skapar även stora problem för företagen med ökat antal sjukskrivningar och kostar samtidigt samhället stora summor pengar varje år. Samtidigt finns forskning som tyder på att grönska och natur har mycket positiva effekter på mänskliga stressnivåer. Denna kandidatuppsats ämnar att genom en litteraturstudie behandla och diskutera huruvida en grönare arbetsplats kan minska den stress som idag drabbar allt fler. Den ämnar också undersöka hur en grön stressdämpande miljö bör se ut och vad den innehåller. Slutsatsen är att grönska absolut kan ha en positiv inverkan och effekt på mänskliga stressnivåer, om den används på rätt sätt. Studier tyder på att även grönska som växer i kruka, syns genom ett fönster eller kan betraktas på bild kan hjälpa mot stress, vilket argumenterar för ett ökat samarbete mellan arkitekter och landskapsarkitekter vid utformning av arbetsmiljöer för minskad stress. Dessutom kan plantor förbättra prestationsförmågan på arbetet och resultera i ökat välmående hos individen. Själva utformningen av en stressdämpande miljö bör ske med största medvetenhet. Alla inslag i en trädgård eller i ett grönområde sänder signaler till oss som vi sedan tolkar oavsett vi vill eller ej. Precis som utformningen kan fungera restorativt kan den också fungera som ytterligare ett stressmoment om den utförs på felaktigt sätt.

,

Stress-related diseases and occupational fatigue get more and more common as pressure in workplaces increase. This is a problem that is not only afflicting individuals but also causing trouble for companies and enterprises with an increased number of sick leaves, costing society loads of money every year. Contemporaneously, research indicates that greenery and nature has a very positive effect on human stress-levels. This thesis intends to process and discuss whether a greener workplace may reduce the amount of stress most employees suffer from today. This will be accomplished through a literature study. It also intends to research what such an environment might look like and what it would include. The conclusion of this thesis is that greenery may indeed have a positive impact and effect on human stress-levels, if used right. Studies show that greenery also may affect human stress-levels positively through a window, in pictures and set in a flowerpot, which argues for an increased collaboration between architects and landscape architects when developing stress decreased work environments. Furthermore, plants may improve the performance capacity and result in heightened well-being. The very design of an environment for lower stress-levels should be made with the highest consciousness. All features in a garden or in other green environments send signals that we interpret. Just as the design may work restorative it may also work as an additional stress-factor, if used wrong.

Main title:Kan grönare arbetsplatser minska stress?
Authors:Erlingsson Lundgren, Amanda
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Stress, Utmattning, Landskapsarkitektur, Hälsa, Arbetsplats, Restorativt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3313
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3313
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Jun 2014 11:28
Metadata Last Modified:19 Jun 2014 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics