Home About Browse Search
Svenska


Bright, Danielah and Vinbo, Linda, 2021. Designade växtsamhällen : perennplanteringar för en torr och solig ståndort i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

I det här examensarbetet undersöktes möjligheterna att förenkla arbetet med att skapa
långsiktiga och hållbara perennplanteringar för stadsmiljön med utgångspunkt i en
typsituation i Malmö – en solig och torr ståndort. Frågeställningarna efterforskar
hur man kan skapa hållbara perennplanteringar för vald ståndort, vilka växter och
växtkombinationer som lämpar sig för situationen och hur man vidare kan utforma
en mall som skulle kunna fungera som stöd vid framtagandet av nya planteringar.
Arbetet utgår från metoden designade växtsamhällen till skillnad från den traditionella blockplanteringsstilen som ofta ses i den urbana miljön.
En djupgående litteraturstudie gjordes kring designade växtsamhällen där fokus
lades på den tyska metoden. I Tyskland har den habitatbaserade informationen om
olika arter länge varit utgångspunkten för att utveckla fungerande perennplanteringar
för stadsmiljöer. Deras växtval och växtkombinationer som bygger upp perennplanteringarna komponeras med en noga framtagen kvot baserad på mångåriga vetenskapliga försöksstudier.
I arbetet presenteras en metod för att skapa designade växtsamhällen med perenna
växter och geofyter. Avslutningsvis presenteras tre gestaltningsförslag som visar
möjliga planteringslösningar för olika platser i staden av samma typsituation.

,

his thesis investigates the possibility of simplifying the work of creating long-term
and sustainable perennial plantings, based upon a sunny and dry habitat, for the
urban environment in Malmö. The issues sought to be answered are as follows; how
sustainable plantings could be created, which perennials or combinations thereof
might be suitable for the chosen habitat and how a template could be further developed which would later serve as support in the making of new perennial plantings.
The thesis is based upon a method called designed plant communities rather than the
traditional planting style made of blocks which is often used in the urban landscape.
An in-depth literature study was conducted within the subject of designed plant
communities based upon the German style. Habitat-based information on various
species has long been the starting point for developing functional perennial plantings for urban environments in Germany. Their plant choices and combinations
have a long-standing scientific basis and are composed with a carefully developed
quota.
This thesis presents a method to create designed plant communities with both
perennials and geophytes. As a conclusion, three planting proposals show possible
solutions for planting in the dry and sunny urban habitat.

Main title:Designade växtsamhällen
Subtitle:perennplanteringar för en torr och solig ståndort i Malmö
Authors:Bright, Danielah and Vinbo, Linda
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:Wembling, Mona
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsplantering, Malmö, urbant, alkaliskt, stresstoleranta perenner, designade växtsamhällen, tyska stilen, grusplantering, väldränerad växtbädd, oorganisk marktäckning, nedklippning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16828
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16828
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2021 08:15
Metadata Last Modified:21 Jul 2021 10:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics