Home About Browse Search
Svenska


Ekström, Mats, 2008. Managementperspektiv på grisproduktion i Lojsta. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
368kB

Abstract

At the farm Fride, in Lojsta at the Southern part of Gotland, my family runs a pig production with 80 part-integrated sows in a "Familybox-system". The main parts of the facilities are from the early 90´s and have done their job. The production results have the last years decreased because of new infections so we have to do something before shifting ownership!

This degree thesis is meant to answer the question about which the optimal extension would
be today. By studying literature, use my own experience and make lots of calculations, I try to find out different opportunities. The word management is in the work title because I think it includes almost everything when we are talking planning of pig production.
Studying the literature gave me background information about the different housing systems
I discuss. It also gave me important numbers about the levels of straw, manure and feed. The most important material is the description over the farm, the expected production results from PIGWIN and at last the different planning opportunities. I choose to make calculation at four different planning alternatives, each with a three step development. All alternatives and steps are optimal against either using the existing buildings as good as possible or to produce 400 pigs per group for trading. All alternatives ends up with 36 sows in eleven groups, which in the last step after doubling will be 792 sows and farrowing every week.

By using the material, I could give suggestion where the new buildings should be placed due to work order, protection against infections and the look of the whole farm. The product levels became after calculation lots of tables, which are mainly discussed in the discussion. Different systems and alternatives also give us different labour consumption which is shown in a few schedules. Apart from this, I also send a questionnaire to slaughterhouses because I wanted to investigate the opportunities to sell the produced pigs. The most important calculation, which is the ground for all calculations, is the tables over the adjusted numbers of animals. Due to that we will have problem to control when the gilts come in heat, we will have pigs born between the groups. These sows and pigs need to be counted in the final calculation to get corrected numbers of animals and product levels.

After finding the results and starting the discussion, we can see that some alternatives are better than others. Alternative C, with 160 sows in "FTS-system", is nothing to go for when it needs bigger manure and grain storage, as well as a lot more area for spreading manure. Alternative D, with 48 sows in a modified "Familybox-system" can only be seen as a temporary solution while we are building something bigger. Left are alternative A and B, both with 7 groups in "Growthbox-system" but with different numbers of sows within the groups. My final decision is alternative B with 252 sows, rather than 168 sows, because it is easier to sell 400 growing pigs than 250. It has also a nice solution for the next extension, when we can rebuild the mating area to one farrowing section and one growth section. If we start to build tomorrow, it will be according to alternative B!

,

På gården Fride, i Lojsta på södra Gotland, bedrivs idag produktion med 80 delintegrerade
suggor i familjeboxsystem. Större delen av anläggningen är från början av 1990-talet och har
sett sina bästa år. Produktionen har de senaste åren gått ner till följd av smittor och då gården
står inför ett generationsskifte är det tydligt att någonting måste göras.
Detta examensarbete syftar till att besvara frågeställningen om hur den optimala
utbyggnaden av grisproduktionen skulle se ut i dagsläget. Genom att gräva i litteraturen,
använda egna erfarenheter samt göra mängder av beräkningar försöker jag belysa olika
utbyggnadsalternativ. Ordet management finns med i titeln på arbetet då min egen
uppfattning är att det mesta som har att göra med planering av grisproduktion ryms i detta.
Litteraturstudien syftade till att finna bakgrundsinformation om de olika system som lyfts
fram som alternativ i arbetet. Vidare gav den viktiga värden på förväntade produktmängder
såsom gödsel, halm och foder. Det bakgrundsmaterial som varit av störst vikt är
gårdsbeskrivningen av Fride idag, de förväntade produktionsresultaten kopplade till
PIGWIN, samt de olika planeringsalternativen. Jag valde att begränsa mig till att räkna på
fyra alternativ i vardera tre steg, samtliga optimerade mot att antingen utnyttja befintliga
byggnader till max eller mot att få fram 400 grisar till förmedling. Samtliga alternativ leder
så småningom till 11 grupper á 36 suggor, som efter dubblering blir 792 suggor i produktion.
Genom att använda materialet kunde jag arbeta fram förlag på var byggnader bör ligga med
hänsyn till arbetsflöde, smittskydd och utseende. De ingående produktmängderna blev efter
beräkningar till tabeller som i diskussionen stöttes och blöttes. De olika systemen och
alternativen leder till olika många grisar, vilket redovisas i ett antal tabeller, samt olika
arbetsbelastning, vilket redovisas i ett par olika schema. Dessutom skickades en enkät ut till
slakterier för att undersöka möjligheterna att även i framtiden få avsättning för grisarna.
Den kanske viktigaste beräkningen som ligger till grund för alla andra är tabellerna över det
justerade antalet djur. Eftersom vi har svårt att styra brunsten på den egna rekryteringen så
kommer vi att få ett antal kullar som föds mellan grupperna. Dessa suggor och grisar måste
räknas in i sammanställningen för att alla värden skall bli korrekta till slut.
Efterhand som resultaten redovisas och diskussionen avancerar framåt så utkristalliserar sig
något system som bättre. Alternativ C med 160 suggor i FTS-system faller bort då det kräver
ny gödselbrunn, utbyggd spannmålsanläggning samt kräver stor spridningsareal. Alternativ
D med 48 suggor i ett modifierat familjeboxsystem kan bara ses som en tillfällig lösning i
väntan på ett nytt stall. Kvar finns alternativ A och B, med 168 respektive 252 suggor i
tillväxtboxsystem. Det som slutligen fäller avgörande och som gör att det senare alternativet
rekommenderas är dels det faktum att 400 grisar är lättare att sälja än 250, men framför allt
så finns det en smart lösning som underlättar vidare utbyggnad då betäckningsavdelningen
lätt kan bli en grisnings- och en tillväxtavdelning.
Sätter vi spaden i jorden inom det närmaste året så lär det bli ett bygge enligt alternativ B!

Main title:Managementperspektiv på grisproduktion i Lojsta
Authors:Ekström, Mats
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Lojsta, Gotland, grisar, svin, suggor, management, grisproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9022
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9022
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Animal structure
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2017 09:43
Metadata Last Modified:22 Nov 2017 09:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics