Home About Browse Search
Svenska


Sjetne, Caroline, 2015. Inverkan av urbana grönområden på människors hälsa : en systematisk litteraturstudie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Both mental and physical ill health, population and urbanization is increasing both in the world and in Sweden. These are challenges that politicians and city planners in today's society should take into account when it is expected to cause problems in the future regarding the economy and human health. To highlight efforts to improve public health, the main objectives of this study is to examine the evidence regarding the relationship between the available green space in urban environments and people's physical and mental health. The method is a systematic literature review based on 19 scientific articles. The result shows four main areas: Physical activity linked to green areas accessibility, physical activity in green areas linked to mental health, mental health linked to green spaces and restorative effects. The result shows that the availability of green areas is important for the frequency of visits. The studies found that mental health improvements were made both in natural habitats and in green areas in urban environments and also that rehabilitation through stay in nature can reduce depression and concentration difficulties, and promote prevention. The study concludes that there are clear links and impacts between natural / green areas, physical activity and mental health. By planning and making natural and green spaces available to people, it can provide and increasing the chances to use and thereby increase people's quality of life and reduce stress-related illness and sick leave. The results also suggest that external factors are necessary to take account of existing green areas. It requires more comprehensive and clinical research in the field. These findings could generate more reliable and concrete evidence regarding green spaces in urban environment's health benefits in the planning of cities.

,

Både psykisk och fysisk ohälsa, befolkning och urbanisering ökar både i världen och i Sverige. Detta är utmaningar som politiker och stadsplanerare i dagens samhälle bör ta hänsyn till då det väntas innebära problem i framtiden gällande ekonomi och människors hälsa. För att lyfta fram insatser till förbättrad folkhälsa är studiens huvudmål och syfte att undersöka evidens gällande sambandet mellan tillgängliga grönytor i urbana miljöer och människors fysiska och psykiska hälsa. Metoden är en systematisk litteraturstudie som baserar sig på 19 vetenskapliga artiklar. Resultatet visar fyra olika huvudområden: Fysisk aktivitet kopplat till grönområdens tillgänglighet, Fysisk aktivitet i grönområden kopplat till psykisk hälsa, Psykisk hälsa kopplat till grönområden och Restorativa effekter. Det visade sig att det finns samband för att tillgängligheten till grönområden har betydelse för besöksfrekvensen. I undersökningarna såg man även att psykiska hälsoförbättringar skedde både i naturliga miljöer samt i grönområden i urbana miljöer och att rehabilitering genom vistelse i natur kan minska depression och koncentrationssvårigheter samt verka förebyggande. Studiens slutsats är att det finns tydliga samband och effekter mellan natur/ grönområden, fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Genom att planera och göra natur och grönområden tillgängliga för människor kan man erbjuda och öka chanserna till användningen och på så sätt öka människors livskvalité och minska stressrelaterade sjukdomar och sjukskrivningar. Resultatet tyder även på att yttre faktorer är nödvändiga att ta hänsyn till gällande grönområden. Det krävs mer omfattande och klinisk forskning inom området. Dessa forskningsresultat skulle kunna generera till fler tillförlitliga och konkreta bevis gällande grönområden i stadsmiljös positiva hälsoeffekter vid planering av städer.

Main title:Inverkan av urbana grönområden på människors hälsa
Subtitle:en systematisk litteraturstudie
Authors:Sjetne, Caroline
Supervisor:Pálsdottír, Anna Maria
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:psykisk hälsa, fysisk hälsa, aktivitet, effekter, stadsmiljö, evidens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5171
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5171
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Feb 2016 10:14
Metadata Last Modified:25 Feb 2016 10:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics