Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Vilma, 2023. Effekten av olika amträd på art- och strukturutveckling i landskapsplanteringar : exemplet Klaus Vollbrechts Park. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Amträd är vanliga inslag i landskapsplanteringar och används för att snabbt ge volym, samt bättre
etableringsförutsättningar för de mer känsliga arterna i planteringen. Oftast använder man
pionjärarter som är lättetablerade, snabbväxande och som har ett upprätt växtsätt.
Syftet med denna studie är att undersöka hur vegetationen i Klaus Vollbrechts Park i Alnarp har
utvecklats med avseende på skiktning och artsammansättning och om detta kan kopplas till vilka
amträd som använts. Klaus Vollbrechts Park anlades år 1983 som en försöksyta med olika sektioner
där man har testat att använda olika trädslag som amträd, men också ambuskar. Ett av parkens syften
var att demonstrera amträdens betydelse, arkitektoniskt och biologiskt. För att få svar på effekten av
de olika amträden har en inventering genomförts för att ta reda på hur många av amträden som finns
kvar och hur den övriga vegetationen har utvecklats med avseende på skiktning och artfördelning.
Slutsatser från studien är att artsammansättningen i parkens olika sektioner hade stora likheter
jämfört med varandra. I avseende på skiktning så kan ambuskar på lång sikt uppnå liknande resultat
som planteringar som anlagts med amträd som exempelvis Alnus spp. eller Larix spp. De sektioner
av parken som skiljde sig från övriga i avseende på skiktutveckling var de sektioner som anlades
med Populus spp. som amträd eftersom dessa utgör ytterligare ett övre trädskikt som inte
förekommer i övriga sektioner.

,

Nurse trees are a common element in urban landscape plantings and are often used to gain volume
and to improve the establishment of more sensitive species. Pioneer species that are easy to establish,
fast-growing and that grows upright are usually used as nurse trees.
The purpose of this study was to examine how the vegetation in Klaus Vollbrechts Park in Alnarp
has developed in terms of vegetation layers and species composition and if this can be an effect of
which nurse tree that has been used. Klaus Vollbrechts Park was established in 1983 as a site for
research with sections of different nurse trees and nurse shrubs. One purpose of the park is to
demonstrate nurse trees architectural and biological values. To get an answer to what the effect of
the different nurse trees has been, an inventory was carried out to find out how many nurse trees
remain and how the vegetation has developed in terms of layers and species composition.
This study found that the mixture of species had similarities in the different sections when compared
to each other. It was also seen that plantings with nurse shrubs over time can result in similar
numbers of layers as plantings with nurse trees such as Alnus spp. or Larix spp. The sections that
most strongly differed from the others were the sections where Populus spp. was planted as nurse
trees. These sections had an additional upper tree layer that did not occur in the other sections.

Main title:Effekten av olika amträd på art- och strukturutveckling i landskapsplanteringar
Subtitle:exemplet Klaus Vollbrechts Park
Authors:Gustafsson, Vilma
Supervisor:Wiström, Björn
Examiner:Levinsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Amträd,, ambuskar, landskapsplanteringar, naturlika planteringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18792
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18792
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Apr 2023 08:02
Metadata Last Modified:29 Apr 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics