Home About Browse Search
Svenska


Ivarsson, Hanna, 2014. Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen : framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
996kB

Abstract

Boken Byggprocessen beskriver att ett byggprojekt uppstår när det uppkommer ett behov, i form av att en plats inte längre fyller sin funktion, eller att en verksamhet behöver en plats att vistas på (Nordstrand, 2008). Kommuner har regler att rätta sig efter när det gäller att kunna bygga och omprojektera platser, politiska beslut avgör och sätter igång ett byggprojekt (Nordstrand, 2008).
Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen och klargöra vad som krävs för att från idé till färdigställande och förvaltning, få processen att gå smidigt och med ett gott resultat. Ett projekt som har rykte om sig att ha lyckats med sin process och fått en uppskattad slutprodukt, är ombyggnaden av Stortorget i Gävle. Genom att studera varför projektet Stortorget i Gävle anses vara så lyckat kan vetskapen om framgångsfaktorerna bli större. Vad är det som gör att en plan- och byggprojekt lyckas? Vilka är framgångsfaktorerna?
Under studien har tre personer intervjuats om byggprocessen av Stortorget i Gävle. Dessa har kontaktats och fått frågor skickade till sig och blivit uppringda för att svara på frågorna. En semistrukturerad intervju har genomförts, där ämne och frågor var bestämda men det fanns utrymme för följdfrågor (Dalen, 2007). En litteraturstudie har gjorts för att få inblick i hur en plan- och byggprocess bör gå till för att lyckas så bra som möjligt. Detta kan jämföras med hur processen och slutprodukten av Stortorget i Gävle möjligen skiljer sig eller har likheter med vad litteraturen beskriver.
Studien har kunnat bekräfta att information och kommunikation är viktigt för att alla berörda parter i projektet ska vara på samma spår. En nyckelperson under projektet har varit projektledaren från beställarsidan. Denna krävde en informatör med uppgift att informera medborgarna och butiksägarna om vad som skulle ske från utförarsidan. Allt för att ingen förvirring eller kraftigt motstånd skulle uppkomma.

Main title:Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen
Subtitle:framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle
Authors:Ivarsson, Hanna
Supervisor:Kristoffersson, Anders
Examiner:Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:framgångsfaktorer byggprocess, construction process success, upphandling, kommunikation, communication
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3809
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3809
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: landskapsplanering
Deposited On:25 Sep 2014 09:17
Metadata Last Modified:25 Sep 2014 09:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics