Home About Browse Search
Svenska


Maksimov, Sara, 2023. Designprocessen : Om effektivitet och kvalité i trädgårdsdesignerns metod. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
689kB

Abstract

Designprocessen är en komplex och mångfacetterad process där designern genom analys, syntes och
utvärdering verkar för att skapa innovativa lösningar. Processen är en slags utbildning där kunskapen
anskaffas genom projekt och byggs genom upprepning av processen. Designmetodiken är väl
studerad i teori men den praktiska delen, utifrån designerns egen synvinkel, är relativt outforskad.
Denna studie undersöker således yrkesverksamma trädgårdsdesigners designprocess i syfte att ge en
inblick i trädgårdsdesigners process och en uppfattning om hur de arbetar med effektivitet,
prioriteringar och kvalité trots begränsade tidsramar.
Studien bygger på en kvalitativ forskningsintervju med tre yrkesverksamma trädgårdsdesigners.
Litteratur om ämnet ställs i relation till resultatet av intervjuerna för att underlätta tolkning och
analys. Studien påvisar tydliga moment inom designprocessen som är gemensamt för
yrkesverksamma trädgårdsdesigners men uppvisar också olikheter i designprocessen. Studien
åskådliggör metoder och verktyg använda av tre trädgårdsdesigners. Vidare fastställer studien en
tydlig länk mellan förbättring och uppbyggnaden av kunskap samt av effektivisering i
designprocessen. Studien fastställer tidsplanering som en viktig del i kartläggning av processen som
kan ge en bild av utvecklingsområden för att effektivisera arbetet. Studien föreslår att utveckling av
processen sker i takt med påbyggnad av kunskap och upprepning av processen.

,

The design process is a complex and multifaceted process where the designer works through
analysis, synthesis and evaluation to create innovative solutions. The process is a kind of education
where knowledge is acquired through projects and built through repetition of the process. The design
methodology is well studied in theory, but the practical part, from the designer's own point of view,
is relatively unexplored. This study examines the design process of professional garden designers
with the aim of providing an insight into their process and an idea of how they work with efficiency,
priorities and quality, despite limited time frames and resources.
The study is based on a qualitative research interview with three professional garden designers.
Literature on the subject is placed in relation to the results of the interviews to facilitate interpretation
and analysis. The study demonstrates clear elements within the design process that are common to
the professional garden designers, but also proves differences in the design process. The study shows
the methods and tools used by three garden designers. Furthermore, the research establishes a clear
link between improvement and building of knowledge, and efficiency within the design process.
The study base time planning as an important part of mapping the process and provides a general
idea of development areas to streamline work. Additionally, the study suggests development of the
process in step with the accumulation of knowledge and repetition of the process. The results
obtained in the study confirm the individual nature of the design process and the difficulty of
drawing general conclusions.

Main title:Designprocessen
Subtitle:Om effektivitet och kvalité i trädgårdsdesignerns metod
Authors:Maksimov, Sara
Supervisor:Lindberg, Stefan
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:designprocessen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18793
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18793
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Apr 2023 08:12
Metadata Last Modified:29 Apr 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics