Home About Browse Search
Svenska


Utter, Gunilla, 2014. Japansk trädgårdskonst i Sverige : introduktion och inspiration vid gestaltning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Det finns stora skillnaderna mellan västvärldens trädgårdstradition och den japanska trädgårdskonsten
med sin starka koppling till religion, filosofi och den japanska kulturen. Det gör det komplicerat när vi
vill hämta inspiration och applicera den japanska trädgårdskonsten i Sverige.

Detta arbete behandlar när och hur den japanska trädgårdskonsten introducerades i Sverige.
Arbetet visar också exempel på hur några olika trädgårdsarkiteketer förhållit sig till, inspirerats av och
applicerat den japanska trädgårdskonsten vid gestaltning av trädgårdsrum i södra Sverige. Ett avsnitt i
arbetet berör särskilt hur Ulla Molin inspirerats av den japanska trädgårds konsten. Hennes
betydelse för spridandet av kunskap om den japanska trädgårdskonsten i Sverige betonas också.
Litteraturstudier har kompletterats med platsstudier och intervjuer. Platsstudier har genomförts i 6
olika japanskinspirerade trädgårdar i södra Sverige. De trädgårdar som har besökts finns i Norrvikens
trädgårdar, Ronneby brunnspark, Göteborgs botaniska trädgård, Konsthallen i Landskrona, Furutorpsplatsen
i Helsingborg och en privat trädgård i Västra Karup i Skåne.
De japanskinspirerade trädgårdarna som har undersökts redovisas med bakgrund och exempel ges på
hur olika designprinciper, tekniker och element från den japanska trädgårdskonsten har använts i
gestaltningen. Här kan man också få en bild av några olika trädgårdsarkitekters förhållningssätt till
den japanska trädgårdskonsten vid gestaltning i Sverige.
Den japanska trädgårdskonsten introducerades i Sverige så sent som i början på 1900-talet. Med de
modernistiska trädgårdsarkitekterna och landskapsarkitekterna kom den japanska trädgårdskonsten
att påverka den svenska trädgårdstraditionen. Deras olika förhållningsätt till japanskinspirerade trädgårdar
i Sverige och hur de har inspirerats och applicerat den japanska trädgårdskonsten skiljer sig åt.
Detta är frågeställningar som är aktuella även i dag när vi vill använda oss av den japanska trädgårdskonstens
olika kvaliteter.

,

There are major differences between the West’s garden tradition and the Japanese garden design with
its strong connection to religion, philosophy and Japanese culture. This makes it complicated when we
want to draw inspiration and apply the Japanese garden design in Sweden.

This work deals with when and how the Japanese garden design was introduced in Sweden .
The work also shows examples of how some different garden designers applied the Japanese garden
design when they created garden rooms in the south of Sweden. A section of the work addresses
specifically how Ulla Molin was inspired by the Japanese garden design. It also emphasizes her
importance to the dissemination of the Japanese garden knowledge in Sweden.
Literature studies are complemented with location studies and interviews. Location studies were
performed in six different Japanese-inspired gardens in the south of Sweden. The gardens that have
been visited is Norrviken garden, Ronneby SPA garden, Gothenburg Botanical Garden, the Art
Gallery in Landskrona, Furutorpsplatsen in Helsingborg and a private garden in Västra Karup.
The Japanese-inspired gardens that have been investigated are reported with the background and gives
examples of how different design principles, techniques, and elements from the Japanese garden design
has been used in the design. Here you can also get an idea of some different garden designers
approach to the use of Japanese garden design in Sweden.
The Japanese garden design was introduced in Sweden as late as the early 1900s. With the modernist
garden designers and landscape architects came the Japanese garden art to influencing the Swedish
garden tradition. Their attitude to Japanese-inspired gardens in Sweden and how they have been
inspired and applied the Japanese garden design are different. These are issues that are current even
today when we want to use different qualitys from the Japanese garden design.

Main title:Japansk trädgårdskonst i Sverige
Subtitle:introduktion och inspiration vid gestaltning
Authors:Utter, Gunilla
Supervisor:Öxell, Cecilia
Examiner:Thorpert, Petra
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Japansk trädgårdskonst, japanskinspirerade trädgårdar, Ulla Molin, Rudolf Abelin, Sven-Ingvar Andersson
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3240
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3240
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2014 14:22
Metadata Last Modified:08 May 2014 14:22

Repository Staff Only: item control page