Home About Browse Search
Svenska


Örman, Anna, 2021. Planering för kultur, föreningsliv och offentlighet : en analys av stadsdelarna Norra Sorgenfri och Sofielunds verksamhetsområde i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

The purpose of this study is to examine the relation between culture and association activities on the one hand and the public life of the city on the other. I will explore how this relation is manifested in the planning of two districts in Malmö: Norra Sorgenfri and Sofielunds verksamhetsområde. To be able to do this I have conducted interviews with planners working within the two districts and I have analysed planning documents. To explain and analyse the outcomes of the study I have used assemblage theory which is a theory that explains how an object of study can be understood as a composition, i. e. an assembly, of different human and nonhuman actors. The districts are being analyzed as assemblages. The result is an analysis of the procedure of the planning, its spatial expressions and the different kinds of conflicts that have emerged. Based on that analysis I have accounted for the actors taking part in the two areas. In the conclusion I discuss the difference in the outcome in the two districts, regarding planning for culture, association activities and public life.

,

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka relationen mellan kultur och föreningsliv å ena sidan och stadens offentliga liv å andra sidan, samt hur den relationen tar sig uttryck i planeringen av två stadsdelar i Malmö: Norra Sorgenfri och Sofielunds verksamhetsområde. För att undersöka detta har dels intervjuer genomförts med planerare från de två stadsdelarna, dels har planhandlingar analyserats. Detta har gjorts utifrån det teoretiska ramverket assemblage theory, en teori som handlar om hur ett studieobjekt kan förstås som en sammansättning av olika mänskliga och ickemänskliga aktörer. Områdena undersöks alltså som assemblage. Resultatet har blivit en analys av hur planeringen gått till, hur den är tänkt att ta sig rumsligt uttryck och vilka spänningsfält som uppstått. Utifrån den analysen redogörs även för de aktörer som ingår i respektive assemblage. I slutsatsen diskuteras varför områdena kommit att se så olika ut när det kommer till planering för kultur, föreningsliv och offentlighet.

Main title:Planering för kultur, föreningsliv och offentlighet
Subtitle:en analys av stadsdelarna Norra Sorgenfri och Sofielunds verksamhetsområde i Malmö
Authors:Örman, Anna
Supervisor:Lindholm, Gunilla and Pries, Johan
Examiner:Vogel, Nina and Kylin, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:planering, kultur, föreningsliv, offentlighet, assemblageteori, aktör, Malmö, Norra Sorgenfri, Sofielunds verksamhetsområde, kulturljudzon, bostadsetablering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17378
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17378
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Nov 2021 11:01
Metadata Last Modified:19 Nov 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page