Home About Browse Search
Svenska


Tevell, Daniel, 2004. Resistenta rapsbaggar. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
346kB

Abstract

Oilseed rape crops are an important in southern Sweden because of the high intensity
of wheat growing. Pollen beetles are the most important pest in oilseed rape and
causes often economic losses. Therefore it's of great importance that we can control
the population density, e g by using insecticides if necessary, to avoid mayor yield
losses.
In year 2000 pollen beetles were numerous in the province of Östergötland. The
farmers sprayed with insecticides several times, but with low effects on the beetles.
Field trials and laboratory experiments showed that pollen beetles had developed
resistance against pyrethroids. Between 2001 and 2003 several field trials were laid
out in Östergötland to investigate pollen beetle mortality from different groups of
insecticides.
The results shows that only the highest recommended dose (72 g/ha) of tau-fluvalinat
and OP-compounds had acceptable effects on pollen beetles, giving more than 80 %
mortality. It might seem strange that tau-fluvalinat had good effects, because it's also
a pyrethroide. There is no explanation for this.
Inventories among 32 farmers in Östergötland indicate that 78 % of the treatments
were made with tau-fluvalinat and 22 % with OP-compounds. The widespread use of
tau-fluvalinate has resulted in the first indications of resistance also against this
insecticide.
Interviews with farm advisers in mayor agricultural districts were held to find out
what kind of treatments against pollen beetles they recommended next year to their
farmers and how to minimize the risk of more problems with resistance.
Recommendations are not to grow spring- and winter oilseed rape crops in the same
area, to use winter oilseed rape crops instead of spring varieties and only to use the
highest recommended dose. These recommendations will lead to fewer treatments and
therefore less risk of resistance development against insecticides.

,

Oljeväxtodlingen är ett viktigt inslag i dagens växtodling på Sveriges slättbyggder.
Den utgör en utmärkt avbrottsgröda som ger goda förfruktsvärden på gårdar med
ensidig växtföljd.
Problemet med svårbekämpade rapsbaggar uppdagades under år 2000 i Östergötland.
Efter flera fält- och laboratorieförsök visade det sig att rapsbaggarna var resistenta
mot pyretroider. Som ett led i detta har Växtskyddcentralen under de tre senaste åren,
2001-2003, årligen utfört tre stycken försök i västra Östergötland. Samtliga dessa
försök har varit i områden där man misstänker att det finns pyretroidresistens.
Försökens syfte var att undersöka olika preparats behandlingseffekt på rapsbaggar i
oljeväxter.
Sammanställningen av försöken visade att bara Mavrik(tau-fluvalinat) med full dos
(0,3 l/ha) och Sumithion(fenitrotion), som är en organisk fosforsyra, har acceptabel
bekämpningseffekt över 80 %. Resultatet kan tyckas märkligt eftersom att Mavrik är
en pyretroid. Varför preparatet fungerar trots resistens vet man inte. Det finns i
dagsläget inga andra preparat på marknaden som fungerar tillfredställande i områden
med utbredd resistens.
En inventering i Östergötland år 2003 visade att alla bekämpningar mot rapsbaggar
utförts med Mavrik eller Sumithion. Utav behandlingarna var 78 % utförda med
Mavrik. Den stora användningen av preparatet har resulterat i de första indikationerna
på resistens även mot Mavrik.
En rundringning bland rådgivare i de södra odlingsområdena visar att alla är
medvetna om problemen. Några av de åtgärder man rekommenderar sina odlare är att
följa bekämpningströsklarna, inte odla höst- och våroljeväxter i samma område, så
höstoljeväxter istället för våroljeväxter. Samtliga åtgärder resulterar i minskat antal
behandlingar vilket motverkar ökad resistens.

Main title:Resistenta rapsbaggar
Authors:Tevell, Daniel
Supervisor:Nilsson, Christer
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2004:45
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:rapsbaggar, oljeväxter, växtskydd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7511
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7511
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2017 13:07
Metadata Last Modified:04 Oct 2017 13:07

Repository Staff Only: item control page