Home About Browse Search
Svenska


Gross Liljenström, Madeleine, 2014. Perenners värde i stadsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Är perenner ett användbart material för våra grönytor i stadsmiljöer, som kan väcka livslust och förmedla en känsla av livets gång och kontinuitet i en föränderlig värld? När är det bäst att använda sommarblommor och när kan perenner vara ett bättre alternativ? Är murar och buskar det enda sättet att skapa rumslighet i den lilla skalan eller har perennerna en uppgift att fylla även här?
Jag söker i denna uppsats svar på dessa frågor och samtidigt förmedla kunskap om perennernas mångskiftande kvalitéer.

Material till uppsatsen har i huvudsak varit forskningsrapporter, handböcker och faktaböcker i ämnet. Även intervjuer med företrädare för de som planerar och de som förvaltar stadsmiljöer har gjorts.
Uppsatsen belyser perenners roll i stads- och tätortsmiljöer i allmänhet och jämför perennplanteringar med möjliga alternativ. Alternativ till perenn-planteringar kan vara sommarblommor, men också buskar, gräsmatta eller rent av hårdgjorda ytor som t ex asfalt. Nuförtiden är både barn och vuxna mer stressade än förr och ofta lever man i en miljö med många hårdgjorda ytor. (Grahn, Patrik & Stigsdotter, 2003) Därför är det nu är ännu viktigare att städerna erbjuder planteringar som ger en rofylld stimulans året runt. Att uppleva årstidsväxlingar kan fördjupa förståelsen för vår omvärld och ge oss ett lugn i det urbana vimlet. Det gäller bara att vi blir uppmärksamma på de kvalitéer som växterna har.

,

Are perennials useful ingredients in our urban green spaces that can awaken a “joie de vivre” and illustrate the passage of time? When is it best to use annuals and when could perennials be at better choice? Are walls and hedges the only way to create a sense of space in the small scale or do perennials have a role here as well?
I will try to find answers to these questions here and at the same time try to convey the intrinsic qualities of perennials.

Most of the material I’ve found in research reports, manuals, and textbooks on the subject. My material also includes interviews with planners and landscape gardeners.
This paper highlights the role of perennials in townscapes in general and compares the planting of perennials with other possible solutions, for example the use of summer flowers, lawns, bushes or even hard surfaces as for example asphalt. Nowadays both children and adults are subjected to more stress than before and are often forced to live in a more crowded environment, often hard-surfaced. Therefore it’s even more important than before that the urban environment can offer plantations that provide soothing stimuli all year round. To experience the variations during different seasons can bring a deeper understanding of our world and give a piece of relaxation in the urban crowd. The thing is to appreciate the qualities that plants really have!

Main title:Perenners värde i stadsmiljö
Authors:Gross Liljenström, Madeleine
Supervisor:Larsson, Marie
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:perenner, annueller, parkmiljö, torg, planteringar, sommarblommor, stadsmiljö, stadsplanering, offentlig miljö, offentliga rum, barn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4012
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4012
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Dec 2014 14:56
Metadata Last Modified:05 Dec 2014 14:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics