Home About Browse Search
Svenska


Zetterholm Cronehed, Kalle, 2022. Faktorer som förklarar den vattenhållande förmågan i substrat på gröna tak : substrat från 31 gröna tak i Helsingfors, Finland. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Gröna tak bidrar med viktiga ekosystemtjänster i våra urbana levnadsmiljöer. För att kunna
upprätthålla och utveckla de gröna takens förtjänster krävs det kunskap om hur dess egenskaper
utvecklas över tid. Som en möjlig inledande del av ett projekt till en mer omfattande studie över
tid, har substrat från 31 gröna tak undersökts gällande deras vattenhållande förmåga. Taken är
placerade i Helsingfors, Finland och substratprover insamlades under sommaren 2021 av ett
forskarteam verksamma inom Green Roof Aging Project. Den typ av gröna tak som
substratproverna togs från bestod av sedumtak (n=18) och ängstak (n=13) och hade en ålder på 1-
51år. Substratproverna transporterades till SLU, Alnarp där den vattenhållande förmågan testades i
labb under hösten/vintern 2021. Utifrån resultatet av detta undersöktes vilka faktorer som kunde
förklara takens vattenhållande förmåga. De faktorer som undersöktes var: Typen av grönt tak
(sedum/ängstak), ålder, organiskt innehåll, djup på substratet och skrymdensitet. Detta resulterade
i att tre faktorer (Organiskt material, Ålder, Skrymdensitet) kunde förklara 84% av den
vattenhållande förmågan.

,

Green roofs contribute to important ecosystem services in our urban living environments. To
maintain and develop these merits of green roofs, knowledge is required about how the properties
of green roofs develop over time. As a possible initial part of a project for a more comprehensive
study over time, substrates from 31 green roofs have been investigated for their water holding
capacity. The roofs are located in Helsinki, Finland and substrate samples were collected during
the summer of 2021 by research team active in the Green Roof Aging Project. The type of green
roof from which the substrate samples were taken consisted of sedum roof (n = 18) and meadow
roof (n = 13) and had an age of 1-51 years. The substrate samples were transported to SLU,
Alnarp, where the water holding capacity was tested in a lab during the autumn / winter of 2021.
Based on the results of this, it was investigated which factors could explain the roofs' water
holding capacity. The factors examined were: The type of green roof (sedum / meadow), age,
organic content, depth of the substrate and bulk density. This resulted in three factors (Organic
Material, Age, Bulk Density) being able to explain 84% of the water holding capacity.

Main title:Faktorer som förklarar den vattenhållande förmågan i substrat på gröna tak
Subtitle:substrat från 31 gröna tak i Helsingfors, Finland
Authors:Zetterholm Cronehed, Kalle
Supervisor:Buffam, Ishi
Examiner:Emilsson, Tobias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gröna tak, vattenhållande förmåga, fältkapacitet, ålder, sedumtak, ängstak, substrat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18345
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18345
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2022 07:32
Metadata Last Modified:27 Sep 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics