Home About Browse Search
Svenska


Rolff, Anna, 2013. Vertikal trädgård i kallt klimat : en undersökning av ståndort, växtval och vinteraspekt. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I takt med att städer förtätas och befintliga grönytor försvinner växer behovet av att hitta innovativa och fungerande lösningar för annan typ av grönska i städer. Utomhusväxtväggar har kommit att bli ett allt vanligare fenomen i södra Europa och andra delar av världen. I det bistra svenska klimatet är dock ståndorten på vertikala ytor att betrakta som extrem och vissa växter som trivs på det horisontella planet har inte en chans att överleva i det vindutsatta läget med stora temperaturskillnader. Detta arbete syftar till att underlätta växtvalet så att det blir möjligt att skapa såväl fungerande som estetiskt tilltalande utomhusväxtväggar i framtiden. Genom studier av litteratur på ämnet samt intervjuer med aktiva inom området undersöker detta arbete huruvida det finns gemensamma egenskaper hos de arter som faktiskt kan överleva under de tuffa förhållandena.

Resultatet påvisar att vissa samband i härdighet och naturståndort går att se men att många faktorer har betydelse för växternas överlevnad och att för få växtarter ännu testats. Något som blivit mycket tydligt är de nordiska utomhusväxtväggarnas vinteraspekt och att vi måste acceptera den och med hjälp av växtval och komposition lära oss att hantera den.

,

As cities become denser and existing green spaces disappear, the need to find innovative and functional solutions for other ways of greening our cities increases. Outdoor vertical gardens have become a more and more common phenomenon in southern Europe and other parts of the world. In our cold Swedish climate however, the habitat for plants on vertical spaces is to be considered as extreme and many of the species who thrive on the horizontal level cannot survive in the windy location with big temperature fluctuations. This work aims to facilitate plant selection so that it will be possible to create functional and aesthetically pleasing outdoor plant walls in the future. Through the study of literature on the subject and interviews with people active within the field this work examines whether there are common characteristics of the species that can actually survive in the tough conditions.
The result demonstrates that certain relationships in hardiness and natural plant habitat can be seen, but that many factors affect the survival of the plants and that too few species have been tested. Something that has become very clear is the winter aspect of the Nordic outdoor vertical gardens and that it is something we have to accept and by plant selection and composition learn to handle.

Main title:Vertikal trädgård i kallt klimat
Subtitle:en undersökning av ståndort, växtval och vinteraspekt
Authors:Rolff, Anna
Supervisor:Fransson, Ann-mari
Examiner:Emilsson, Tobias
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Vertikal trädgård, Växtväggar, Gröna väggar, Vertical gardens, Plantwalls, Vinteraspekt, Winter aspect, Växtval, Plant selection
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2451
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2451
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2013 13:54
Metadata Last Modified:28 Jun 2013 13:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics