Home About Browse Search
Svenska


Holmberg, Ida, 2021. Hur arbetar skånska kommuner med invasiva främmande växtarter? : med exempel från tre kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Invasiva främmande arter är ett hot mot inhemsk biodiversitet och skadar människors hälsa eller ekonomi. Ett flertal invasiva främmande växtarter utgör ett problem i Sverige idag, och situationen riskerar att bli värre på grund av klimatförändringar. I detta arbete undersöks hur de tre skånska kommunerna Helsingborg, Östra Göinge och Simrishamn arbetar förebyggande och/eller bekämpar invasiva växtarter. En litteraturstudie har genomförts där ansvarsfördelningen i Sverige har undersökts och problematiska arter i landet har identifierats. SLU ArtDatabankens risklista över
invasiva främmande arter har också studerats.
Intervjuer med tjänstepersoner på kommunerna Helsingborg, Östra Göinge och Simrishamn har genomförts. Efter intervjuerna blev det tydligt att olika kommuner har olika förutsättningar att bekämpa invasiva växtarter, både ekonomiskt och personellt. Samtliga undersökta kommuner har påbörjat arbetet mot invasiva arter. Kartläggning av arterna, samarbeten med andra kommuner och aktörer, samt information till allmänheten och anställda på kommunen verkar vara viktiga delar i
bekämpningen av invasiva främmande växtarter.

,

Invasive alien species are a threat to native biodiversity and hurt people’s health or economy. Several
invasive alien plant species are a problem in Sweden today, and the situation might become worse due to climate change. In this study it is examined how three municipalities in the Swedish region of Skåne work proactively and/or manage invasive plant species. A literature study was done, where the distribution of responsibility in Sweden was investigated and problematic species in the country
were identified. The so called “risk list” (“risklistan” in Swedish) of invasive alien species made by the SLU Swedish Species Information Centre was also examined.
Interviews with officials at the studied municipalities of Helsingborg, Östra Göinge and Simrishamn were conducted. After the interviews it was clear that different municipalities have different means of fighting invasive plant species, both economically and employee-wise. All three of the studied municipalities have begun the job of fighting invasive species. Mapping of the species, working together with other municipalities and stakeholders, and providing information to the public and employees at the municipality, seem to be important factors in fighting invasive alien plant species.

Main title:Hur arbetar skånska kommuner med invasiva främmande växtarter?
Subtitle:med exempel från tre kommuner
Authors:Holmberg, Ida
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:invasiva främmande arter, invasiva arter, invasiva växtarter, invasiva växter, IAS, kommun, bekämpning, kontroll, begränsning, Skåne, EU-listan, unionslistan, EU-förordning, 1143/2014, SLU ArtDatabanken, risklistan, biologisk mångfald, klimatförändringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17102
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17102
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2021 06:30
Metadata Last Modified:27 Aug 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics