Home About Browse Search
Svenska


Linde, Elin, 2014. Vikten av en god utemiljö vid äldreboendet Vidablick. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vad är det egentligen i naturen som påverkar äldres hälsa och hur påverkar det? Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till i utformandet av utemiljön vid ett äldreboende? Detta är de första två frågeställningarna som besvaras i denna kandidatuppsats.

Huvudsyftet med uppsatsen har varit att ta reda på vilka faktorer i utemiljön som har störst verkan på äldre människors hälsa, och som då är viktiga att ta hänsyn till i utformandet av utemiljöer kring äldreboenden. Resultatet från litteraturstudien har använts till ett förslag med förändringar på utemiljön vid äldreboendet Vidablick i Ronneby.

Jag har kommit fram till att faktorer som möjlighet till aktivitet, tillgänglighet, stimulans av sinnen, bra mötesplatser mm. är viktiga i utemiljön kring äldreboenden då de leder till känsla av trygghet, social gemenskap och det underlättar för äldres orientering i både tid och rum.

,

What is it in nature that effects older peoples health and how does it affect them? What factors are important to consider in the design of the outdoor environment at a retirement home? These are the two first questions that are answered in this bachelor thesis.

The main purpose of this paper was to determine which factors in the outdoor environment that has the greatest effect on the health of older people, and who are important to consider in the design of outdoor spaces surrounding the elderly. The results from the literature have been used for a proposal with changes in the external environment at the retirement home Vidablick in Ronneby.

I have concluded that factors such as the possibility of activity, availability, stimulation of the senses, good venues and more, are important in the outdoor environments around retirement homes, as they lead to a sense of security, sense of solidarity and it makes it easier for older people to orientat in both time and space.

Main title:Vikten av en god utemiljö vid äldreboendet Vidablick
Authors:Linde, Elin
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Delshammar, Tim
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:äldre, äldreboende, hälsa, natur, utemiljö, planering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3325
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3325
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2014 09:03
Metadata Last Modified:23 Jun 2014 09:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics