Home About Browse Search
Svenska


Forsman, Ivan, 2017. Spårvägsövergångar : en studie av franska lösningar inom gestaltning och säkerhet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
19MB

Abstract

Spårvägar är hett igen. Intresse finns nu i ett flertal svenska städer för att introducera eller återintroducera detta trafikslag och denna rörelse är del i en större internationell trend som började i Frankrike på 1980-talet. Precis som i Sverige avvecklades där under 1900-talet merparten av spårvägarna, men nya anläggningar har nu tillkommit i rask takt, utförda med utomordentlig kvalité och god omsorg om stadsbilden. Uppsatsen undersöker kort hur Frankrike kom att bli en förebild inom modern spårvägsbyggnad, och vad framgångsreceptet består i.
Uppsatsen fokuserar på gestaltning av spårvägens övergångsställen för fotgängare. Hur gestaltas mötet mellan spårväg och oskyddade trafikanter i Frankrike? Och hur kan man skapa en passage över spåren som är både vacker och säker? För att besvara dessa frågor studeras litteratur i ämnet, med tonvikt på säkerhet vid spårvägar, samt 14 övergångar i fem franska städer. De är i överlag påfallande enkla, tilltalande och upplevs säkra.
Ett flertal principer för gestaltning av funktionella och tilltalande övergångsställen framträder. Framför allt det franska greppet att vid spårvägsbyggnad låta omvandla hela gaturummet, ”från fasad till fasad”, verkar vara ett effektivt verktyg för att skapa miljöer där säkerheten är inbyggd redan i den övergripande utformningen av gatan. Den enskilda spårövergången kan tack vare det göras enkel och tilltalande, utan fysiska hinder i form av staket och med minimala uppmärksamhetshöjande åtgärder – ofta inget mer än kupolplattor eller pollare.

,

Tramways are hot once again. A number of Swedish municipalities are showing interest in introducing trams in the cities, an interest which is part of an international trend that began in France during mid-eighties. Most of the Frech tramways, like the ones in Sweden, were disused during 20th century, but lately new tracks have been built en masse, made very well and with careful consideration of urban qualities. This thesis explores shortly how France became a role model in construction of modern tramways, and what the recepe to their success is.
The focus of this thesis is with tramway pedestrian crossings. How are these elements designed along French tramways? And how can one create a crossing that is both beautiful and safe? To answer these questions, a literature study is conducted,
and 14 tramway crossings in five French cities are studied. These crossings are quite often found to be remarkably simple, attractive and percieved as safe.
The French approach to redesign the whole streetscape ”from façade to façade” when building
a tramway, seems to be an effective way to create places where the safety is built-in already in the overall configuration of the street. The tramway crossing can thus be made simple and attractive, without barriers such as fences and with a minimum of attention-raising devices, quite often nothing more than tactile pavers or bollards.

Main title:Spårvägsövergångar
Subtitle:en studie av franska lösningar inom gestaltning och säkerhet
Authors:Forsman, Ivan
Supervisor:Lövrie, Karl
Examiner:Sarap, Tiina and Westin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:spårvagn, design, fotgängare, övergång, Frankrike, hållbart, allmän, transport
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8121
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8121
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2017 09:51
Metadata Last Modified:23 Oct 2017 09:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics