Home About Browse Search
Svenska


Brodin, Annie, 2018. Landskapsarkitektur som dialog : att utveckla inkluderande planeringsprocesser genom fysiska interventioner. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

I detta examensarbete har jag undersökt hur utvecklandet av en inkluderande planeringsprocess kan ske genom fysiska interventioner, med avstamp i det arbete som det normkritiska landskapsarkitektkollektivet DIS/ORDER genomfört inom Amiralsstaden i Malmö. Amiralsstaden är en stadsutvecklingsprocess med stora ambitioner kring att arbeta inkluderande genom att utveckla nya arbetssätt och bryta invanda mönster inom organisationen Malmö stad. Tack vare min praktikanställning hos DIS/ORDER under hösten 2017 kunde jag på nära håll undersöka Amiralsstadens process och samtidigt vara en aktiv del av den.

För att genomföra studien beskriver jag genom en litteraturstudie vad en inkluderande planeringsprocess kan vara, hur den kan praktiseras samt vilka svårigheter som kan uppstå i praktiserandet av den. Litteraturstudien avslöjar ett glapp mellan inkludering som teori och praktik, då avsaknaden av lämpliga arenor för deltagande resulterar i en alltför homogen grupp människor som är med och påverkar planeringsprocesser. I en fallstudie presenterar jag sedan DIS/ORDERs arbete inom Amiralsstaden, där de använt fysiska interventioner som ett verktyg för att etablera en medborgardialog. Studiens resultat visar hur de fysiska interventionerna fungerade som en alternativ arena för deltagande och möjliggjorde inkludering av barn och unga, en grupp medborgare som anses marginaliserad inom diskussioner kring stadsplanering. Studien landar i en diskussion som tar hjälp av begreppen normkritik, urban pedagogik, medskapande design, platstillhörighet och publik domän för att reflektera över fysiska interventioner som ett inkluderande arbetssätt. Uppsatsen avslutas med konceptförslaget Alternativ arena, som presenteras med syftet att utveckla de fysiska interventionerna inför det framtida arbetet inom Amiralsstaden.

,

In this master thesis, I studied how an inclusive planning process can be developed through physical interventions, stemming from the work done by the norm critical landscape architecture collective DIS/ORDER and their work in Amiralsstaden in Malmö. Amiralsstaden is a city development process with great ambitions of working in an inclusive way by developing new methods that could change habitual patterns within the organization of Malmö stad. Thanks to my internship at DIS/ORDER in the fall of 2017, I was able to investigate the process of Amiralsstaden closely while being an active part of it.

In order to complete the study, I describe through a literature study what an inclusive planning process can be, how it can be practiced and what difficulties that may occur in its practice. The literature study reveals a gap between inclusion as theory and practice, as the absence of appropriate arenas for participation results in an overly homogeneous group of people who participate in and influence planning processes. In a case study, I then present DIS/ORDER´s work in Amiralsstaden, where they have used physical interventions as a tool for establishing a citizen dialogue. The results of the study show how the physical interventions served as an alternative arena for participation, enabling the inclusion of children and young people, a group of citizens who are considered marginalized in discussions about urban planning. The study lands in a discussion that uses the concepts of norm criticism, urban pedagogy, co-design, place attachment and public domain to reflect on physical interventions as an inclusive approach. The thesis concludes with the concept proposal Alternativ arena, which is presented with the aim of developing the physical interventions for the future work in Amiralsstaden.

Main title:Landskapsarkitektur som dialog
Subtitle:att utveckla inkluderande planeringsprocesser genom fysiska interventioner
Authors:Brodin, Annie
Supervisor:Kristensson, Eva
Examiner:Lindholm, Gunilla and Dahl, Caroline
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:inkluderande planeringsprocess, fysiska interventioner, normkritik, urban pedagogik, medskapande design, platstillhörighet, publik domän
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9579
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9579
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2018 11:04
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics